ŽFBH INFO - Bilten

Aktuelni 

 Prethodni

   
 
Odluke o ishodu / rezultatima postupaka PDF Ispis E-mail

 2018


18.05.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora -  Nabavka roba sa proširenjem sistema i ugradnjom registrofona i radio uređaja  


16.05.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Kolosiječni pribor


04.05.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - opravka krana Palfinger PA 19000 sa ugradnjom, montažom i obezbjeđenjem upotrebne dozvole 


24.04.2018. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača - revizija SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača KONČAR


 24.04.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Vijčana roba i crna i obojena metalurgija


 20.04.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Dva drumsko - šinska bagera sa priključcima


19.04.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - dizel gorivo (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5)


19.04.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - 4 kontejnera u stanicama: Bosanska Otoka 2 komada, Bosanska Krupa 1 komad i Dobošnica 1 komad


 10.04.2018. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke - gumeno metalni elementi na šinskim vozilima 


05.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke - Kolosiječni pribor


 05.04.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke - Mjerenje geometrije kolosijeka


05.04.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Kancelarijski materijal za 2018.godinu


27.03.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Službena odjeća i obuća


23.03.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke - Tucanik krečnjačkog porijekla LOT 1


23.03.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Tucanik eruptivnog porijekla LOT 2


19.03.2018. godine

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga-popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora 


13.03.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Prosušena oštrobridno rezana borova daska


07.03.2018. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke - Sredstva za higijenu


27.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - popravka vučnog motora EMV 411/415 i motora kompresora


26.02.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Preventivno održavanje Talgo podpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim dijelovima  


22.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - servisiranje (popravak) dijelova za održavanje putnih prelaza tipa Bombardijer 


20.02.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - popravka glavnog monofaznog regulacionog srednjenaponskog transformatora MLR 5500 lokomotive 441 


20.02.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Impregnisani bukovi pružni pragovi LOT 1


20.02.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Impregnisana hrastova skretnika građa LOT 2


05.02.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Monoblok točkovi za vučna i vučena vozila sa uslugom naprešavanja monoblok točkova na osovine


01.02.2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Masti za šinska vozila LOT-1


01.02.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Masti za mazalice kolosijeka LOT - 2


 

 


 2017


29.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Informatička oprema


28.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 – boje, lakovi za AKZ i prateći materijali


28.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2 – pomoćni pribor i alati za AKZ


25.12.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Remont - reparacija klipnog bezuljnog kompresora KNORR VV 270-T


22.12.2017. godine

Odluka o dodjeli Ugovora - Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


21.12.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - PP - 14 Alića Han, Ilijaš


21.12.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)


21.12.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - uže obilaznog voda kontaktne mreže 25 kV 50 Hz.  


21.12.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima.  

 

 


20.12.2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                      

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka i ugradnja opreme kontakt mreže na Unskoj pruzi, dionica Bihać - Blatna (gr.km. 19+600 - 65+900)


23.08.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Materijal i oprema za AT zavarivanje


14.08.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Bandaže za lokomotive 661 (fi1016/fi870)


14.08.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Sredstva za higijenu za 2017. godinu


14.08.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Spiralne opruge


28.07.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika


15.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - sredstva za higijenu za 2017. godinu.


15.06.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga - poštanske usluge za 2017. godinu.


13.06.2017. godine

Odluka o stavljanju van snage Posebne Odluke o pokretanju postupka za nabavku - meterijal i oprema za AT zavarivanje


13.06.2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - kancelarijski namještaj. 


13.06.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - kočne papuče od kompozitnih materijala 400/84/60, UIC 541-4 "L".


24.05.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - kvarcni pijesak za lokomotive (200 t)


22.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora: maziva - ulja za šinska vozila


04.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Podbijački agregat tip 09-32 sa vodećim cilindrima (LOT 1)


04.05.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Rezervni dijelovi za mašinu podbijačicu kolosijeka "P&T" 09-32/3134 (LOT 2)


29.03.2017. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke  roba -  oprema povratn

og voda kontaktne mreže 25kV 50Hz. 

 

LOT 1 -     Cadweld punjenje

LOT 2 -     Pribor za uzemljenje 

LOT 3 -      Kabelska stopica 95mm

LOT 4 -      Čelično pocinčano uže 95mm2


28.03.2017. godine

Odluka o dodjelli ugovora - Vijčana roba, crna i obojena metalurgija


28.03.2017

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dizel gorivo 2017 - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dizel gorivo 2017 - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dizel gorivo 2017 - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dizel gorivo 2017 - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - dizel gorivo 2017 - LOT 5

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

14.03.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000, za PI Tuzla i PI Sarajevo

_______________________________________________________________________________________________________________________

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JP ŽFBiH d.o.o.. PPP i PI Bihać i PPP i PI Tuzla

_______________________________________________________________________________________________________________________

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Oprema voznog voda kontaktne mreže 25kV 50 Hz

_______________________________________________________________________________________________________________________

08.02.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Materijal i oprema za AT zavarivanje


07.02.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Herbicidi sa pratećim okvašivačem


07.02.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Servisiranje drumskih motornih vozila u 2016. godini za ZF i PP Sarajevo, PP Mostar, PP Zenica, PP Tuzla i PP Bihać


19.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Rezervni dijelovi za brzinomjere lokomotiva serije 441-900.


19.01.2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa SPA-4.


18.01.2017. godine

Odluka o poništenju postupka - Ogrijevni materijal.


 


 2016


30.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Elektronski modul PNOZIMP-773105 (2 komada) i elektronski modul CAN DDc 701-T (1 komad).


30.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Službeni saobraćajni obrasci.


26.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).


23.12.2016. godina 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba -  Monoblok točkovi q 920 mm za teretne vagone sa uslugom kompletiranja osovinskih slogova q 920 mm za teretne vagone.


22.12.2016. godine

Odlluka o poništenju postupka javne nabavke roba -  Sredstva za higijenu za 2016.god.


07.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.


07.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Opravka električnih uređaja snage do 10 kW.


16.11.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400050.


28.10.2016. godine

Sredstva za higijenu za 2016. godinu. 


28.10.2016. godine

Kancelarijski materijal za 2016. godinu.


28.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kVA za snabdijavanje električnom energijom VV i OŠV Zenica. 


28.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Zaštitna odjeća, obuća, HTZ oprema i taktička uniforma.


27.10.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Revizija finansijskih izvještaja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.


28.09.2016.godine

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke - Rezervni dijelovi , ugljeno f+grafitne ćetkice i grafitne letve za tekuće održavanje šinskih vozila. 


28.09.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke -  Servisiranje drumskih motornih vozila - LOT 1. 


28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.


28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Nabavka vanjskih guma za drumska motorna vozila - LOT 2.


28.09.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone.


28.09.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Masti za šinska vozila za 2016. godinu.  


24.08.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Monoblok točkovi fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine za LOT - 2.


24.08.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Monoblok točkovi fi 1250 00 i kočni diskovi fi 610 00 sa uslugom kompletiranja/naprešavanja  na osovine za LOT-1.


26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Filteri goriva, maziva zraka i pratećeg zaptivog materijala. 


26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.


26.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Rezervni dijelovi za teretne vagone.


18.07.2016.godine

Odluka o dodjeli ugovora- Nabavka usluga- smještaj radnika za potrebe JPŽFBiH d.o.o. Sarajevo.


15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanja i servisiranje hidrantske mreže za LOT - 5 : Područje Bihać.


15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje i servisiranje hidrantskih mreža za LOT - 1 : Sarajevo.


15.07.2016. godine

Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.


15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - LOT 1: boje, lakovi za AKZ zaštitu i prateći materijal i LOT 2: pomoćni pribor i alati za AKZ.


15.07.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - advokatske usluge u postupku između JP ŽFBiH d.o.o. - Hadžić Sulejman.


10.06.2016.godine.

Odluka o dodjeli ugovora - prosušena oštrobridno rezana borova daska.


10.06.2016. godina

Odluka o dodjeli ugovora nabavka usluge - preliminarni tehnički pregled Talgo garnitura. 


31.05.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Rezervni dijelovi za PLUG SSP203/772.


31.05.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera).


27.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Notarske usluge.


27.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu. 


26.04.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Lot-2: kočne papuče S-L 275180 /60 za lokomotivu serije 441 - 1100 komada, kočne papuče S-L za
lokomotivu serije 661 - 280 komada.


26.04.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga-Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.


22.03.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Notarske usluge.


21.03.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Metalizacija rukavaca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV - 50 osovina.


21.03.2016.

Odluka o dodjeli ugovora - crna i obojena metalurgija za opravku vagona.


17.03.2016. godine

Odluke o poništenju postupka javne nabavke br: 42359/2015 - BOJE, LAKOVI, PRATEĆI MATERIJALI,  POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU (AKZ) – LOT-ovi 1,2.


15.03.2016.godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga- revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.  


01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - registracija drumskih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.


01.02.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - tehnički tečni plinovi. 


01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu.


01.02.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - LOT 2; Mazive masti za šinska vozila.


01.02.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - LOT 1; Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi.


28.01.2016. godine

Odluke o dodjeli Ugovora - postupk br 42356/2015 - DIZEL GORIVO ZA POGON ŠINSKIH VOZILA ZA 2016. GODINU – LOT-ovi 1,2,3,4,5.  


18.01.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora - Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.


15.01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - Noćni odmor vozopratnog i mašinskog osoblja, uposlenika JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, u Doboju kod obrta voza 714/715.


15.01.2016. godina

Odluka o dodjeli ugovora- Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika  JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo u području infrastrukture Tuzla i Prometno poslovni području Tuzla.


15..01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - ogrijevni materijal.


12.01.2016. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke - notarske usluge.


 


2015


11.11.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Reparacija osovinskih slogova za lokomotove serije 441.


12.05.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora-Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.


07.04.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Prosušena oštrobridno rezana borova daska UD-1886/2015.


07.04.2015. godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Materijal za solarne mazalice.


09.06.2015.godine

Odluka o dodjeli Ugovora-Službena odjeća i obuća.


 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Web stranica je prilagođena za rezoluciju 1280x1024, IE 7