ŽFBH INFO - Bilten

Aktuelni 

 Prethodni

   
 
Namjera o provodjenju pregovarackog postupka bez obajave obavjjestenja PDF Ispis E-mail

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

04.04.2018    9:15

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga nabavka usluga pošte sa ponuđačem JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

    

 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

12.01.2018 09:30

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga popravke hidrauličnog prijenosnika VOITH L216  sa ponuđačem Voith Turbo d.o.o., Grebenščica 11- Zagreb/ Hrvatska. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.                

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

30.11.2017 10:45

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga preventivnog održavanja Talgo potpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim djelovima sa ponuđačem Patentes Talgo S. L. U. Madrid - Španija. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

  

 

 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 30.03.2017    9:15

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga nabavka poštanskih usluga sa ponuđačem JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

 

  INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

06.05.2016 13:30

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga preliminarnog tehničkog preglada četiri (4) Talgo dnevne garniture od devet (9) vagona, s ciljem uvođenja istih u saobraćaj sa ponuđačem Patentes Talgo S. L. U. Madrid - Španija. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

 

 INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

 04.02.2016 13:30

U skladu sa članom 28 stav (1). Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 17. Stav (1)., članom 18. Stav (1). i 23 stav (1). tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članom 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga metalizacija rukavca na osovinskim sklopovima za putničke vagone i EMV – 50 komada sa ponuđačem METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Kolodvorska 4, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

 

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

30.09.2015 13:30

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 23 stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga reparacije osovinskih reduktora za lokomotive serije 441 sa ponuđačem Farang TSC d.o.o. Sarajevo. Tendersku dokumentaciju (specifikacija usluga) na uvid možete dobiti, na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju.

 


 

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Web stranica je prilagođena za rezoluciju 1280x1024, IE 7