ŽFBH INFO - Bilten

Aktuelni 

 Prethodni

   
 
Postupci otvoreni PDF Ispis E-mail20.06.2017. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima


 

24.03.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Maziva - ulja za šinska vozila


13.03.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje radnika


 09.02.2017. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Matreijal i oprema za AT zavarivanje


 24.10.2016. godiine 

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).


05.08.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Zaštitna odjeća, obuća HTZ opreme i taktičkih uniformi, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.


05.08.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju : Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 SERIJSKOG BROJA 400050.   


27.06.2016.godina

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo. 


15.06.2016. godine

Odluka o pokretanju postupka-rezervni dijelovi, ugljeno grafitne četkice i grafitne letve za tekuče održavanje šinskih vozila, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.    


26.05.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Servisiranje drumskih motornih vozila sa nabavkom vanjskih guma za drumska motorna vozila u 2016. godini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za zajedničke funkcije i poslovna područja: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla i Bihać.   


26.05.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.


26.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kV 630 kVA za snabdijevanje električnom energijom radionice za VV i OŠV Zenica.


11.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijal, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu (AKZ).


11.04.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijelovi za teretne vagone.


17.03.2016. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijalovi za kočnu opremu: Kočna oprema za vučna i vučena vozila tip "Oerlikon" i pneumatska instalacija.


15.03.2016. godina

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Prosušena oštrobridno rezana borova daska. 


17.12.2015.godine

POSEBNA  ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.


11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu. 


11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2016. godinu.


11.11.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Ulja i mazive masti.


01.10.2015. godine

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.


17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Službena odjeća i obuća.


17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.


 17.12.2014. godine

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Materijal za solarne mazalice.


 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Web stranica je prilagođena za rezoluciju 1280x1024, IE 7