ŽFBH INFO - Bilten

Aktuelni 

 Prethodni

   
 
Nabavke koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama PDF Ispis E-mail

 

 


2017. godina


INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA PONUDU ZA ROBE / USLUGE KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum: 21.09.2017. godine

U skladu sa članom 86. stavom 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 86 stav 1. tačka a) i b) Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa Pravilnikom o postupanju Sektorskog Ugovornog Organa u slučajevima nabavki koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama, provodi postupak nabavke prema zahtjevu za ponudu za usluge -  Usluge srednjeg popravka osovinskog prenosnika na lomotivi serije 732, za potrebe Arcelor Mittal Zenica d.o.o.

Svaka zainteresirana strana, ponuđač, ili privredni subjekat koji ima opravdani interes da učestvuje u predmetnoj nabavci mogu se obratiti Ugovornom organu kako bi izvršili uvid u zahtjev za ponudu te isti preuzeli u potpunosti bez naknade na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju. Zahtjev za ponudu se može takođe dostaviti putem pošte ili elektronskim putem na prvi poziv svake zainteresirane strane, ponuđača, ili privrednog subjekta.

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: Elma Huseinović, Tel.033 223 381, e-mail adresa: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

 


INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA PONUDU ZA ROBE / USLUGE KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum: 20.09.2017.god.

U skladu sa članom 86. stavom 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 86 stav 1. tačka a) i b) Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa Pravilnikom o postupanju Sektorskog Ugovornog Organa u slučajevima nabavki koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama, provodi postupak nabavke prema zahtjevu za ponudu za robe / usluge – broj: UD-17766-1/2017 - Usluge srednjeg popravka sklopova i rekonstrukcije hidrostatskog sistema na lokomotivi 732

Svaka zainteresirana strana, ponuđač, ili privredni subjekat koji ima opravdani interes da učestvuje u predmetnoj nabavci mogu se obratiti Ugovornom organu kako bi izvršili uvid u zahtjev za ponudu te isti preuzeli u potpunosti bez naknade na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju. Zahtjev za ponudu se može takođe dostaviti putem pošte ili elektronskim putem na prvi poziv svake zainteresirane strane, ponuđača, ili privrednog subjekta.

 

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: Mehmed Sijarić, Tel. 033/ 65 83 87, e-mail adresa:  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


 

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA PONUDU ZA ROBE / USLUGE KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Datum: 10.08.2017

U skladu sa članom 86. stavom 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 86 stav 1. tačka a) i b) Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa Pravilnikom o postupanju Sektorskog Ugovornog Organa u slučajevima nabavki koje su izuzete od primjene Zakona o javnim nabavkama, provodi postupak nabavke prema zahtjevu za ponudu za robe / usluge -  „TOP END OVERHAUL“ SA DEFEKTAŽOM KOMPLET MONTORA LOKOMOTIVE 732. Svaka zainteresirana strana, ponuđač, ili privredni subjekat koji ima opravdani interes da učestvuje u predmetnoj nabavci mogu se obratiti Ugovornom organu kako bi izvršili uvid u zahtjev za ponudu te isti preuzeli u potpunosti bez naknade na adresi Javno Preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Musala broj 2, 71000 Sarajevo, Sektor za nabavke i prodaju. Zahtjev za ponudu se može takođe dostaviti putem pošte ili elektronskim putem na prvi poziv svake zainteresirane strane, ponuđača, ili privrednog subjekta.

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: Alen Džano, dipl.ecc., Tel. 033/223-381, e-mail adresa: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 
Sljedeća »
Web stranica je prilagođena za rezoluciju 1280x1024, IE 7