ŽFBH INFO - Bilten

Aktuelni 

 Prethodni

   
 
Cargo (robni prijevoz) - Stanice otvorene za teretni promet PDF Ispis E-mail


STANICEBrojčane i slovne oznake
Alipašin Most3,8,d,e
Bačevići8,d,e
Banovićid
Banja Luka 
Bihać3,a,b,c,d,e
Blagaj 
Blatna 
Blažuj8,d,e
Bosanska Krupaa,d
Bosanska Otokaa,d
Bosanska Poljana8,d,e
Bosanska Šamac granica1
Bradinad
Brčko 
Brčko granica1
Brezaa,d
Brezičani 
Bukovacd
Bukvikd
Cazin Srbljania,d
Čapljina3,a,b,d
Čapljina granica1
Čelebići8,d,e
Čelinac 
Doboj 
Dobošnica8,d
Dobrljin 
Dobrljin granica1
Donja Višćad
Dragalovci 
Drivuša8,d
Hadžićid
Jablanica n/Nd
Kakanja,d,e
Kalesijad
Konjica
Kozarac 
Kreka3,c,d,e
Kulen Vakufa,d
Lašva 
Lukavacd,e
Ljubačed
Ljubija 
Ljubija rudnik 
Maglaja,d,e
Martin Brodd
Martin Brod granica1
Modriča 
Mostar Teretna3,a,c,d,e
Mramord
Nemilad
Novi Grad 
Omarska 
Osječani 
Ostrožac 
Pazarićd
Petrovo Novo 
Podlugovia,d,e
Potkozarje 
Prijedor 
Rajlovac8,d
Ramići 
Raštanid
Raštelicad
Ripača,d
Rudice 
Sarajevo Teretnaa,b,c,d
Semizovaca,d
Snjegotina 
Sočkovac 
Srebrenikd
Srpska Kostajnica 
Stanari 
Svodna 
Šamac 
Bosanski Šamac granica1
Ševarlije 
Tomašica 
Ukrina 
Varešd
Visoko3,a,d
Vrbanja 
Zavidovićia,d
Zenica Teretna3,a,d
Zenica Željezara3,8,d,e
Zvornik Novi 
Zvornik Novi granica1
Žepčed
Žitomislićid
Živinicea,d,e
S l o v n e   o z n a k e

a)          Bočna rampa

b)          Čeona rampa

c)          Stanica otvorena za manipulaciju velikim kontejnerima (kontejnerski terminal)

d)          Stanica zatvorena za pošiljke stvari i predmeta razreda 1 RID

e)          Stanica zatvorena za pošiljke stvari i predmeta razreda 3 RID, osim pod posebnim uslovima vlasnika industrijskog kolosijeka

 

O p š t i   b r o j e v i   n a p o m e n a  u  k o l o n i   s t a n i c a  

1.     Granični prijelazi koji  u CIM tovarnom listu / CUV vagonskom listu ne mogu biti navedeni kao uputna stanica, nego se koristi za obračun prevoznine u međunarodnom saobraćaju; 

2.     - 

3.     Stanice u kojima se može obavljati carinjenje. 

4.     - 

5.     - 

6.     -

 7.     - 

8.     Stanica otvorena samo za preuzimanje i otpremu vagonskih pošiljaka s industrijskih kolosijeka i za njih; 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Web stranica je prilagođena za rezoluciju 1280x1024, IE 7