Plan nabavki

 2018. godine


17.04.2018. godine

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke roba - nabavka sistema zaštite od golubova u stanici Mostar Putna i stanici Sarajevo Putna 


13.04.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Kolosiječni pribor


 12.04.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci usluga - Usluga pošte


05.04.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci usluga - Opravka krana Palfinger PA 19000 sa ugradnjom


19.03.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Rezervni dijelovi za lokomotive serije 661


15.03.2018. goidina

Posebna Odluka o nabavci roba - 4 kontejnera u stanicama: Bosanska Otoka 2 kom, Bosanska Krupa 1 kom i Dobošnica 1 kom


13.03.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Vijčana roba i crna i obojena metalurgija


13.03.2018. godine

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke roba - rezervni dijelovi za teretne vagone 


27.02.2018. godine

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke roba sa proširenjem sistema i ugradnjom registrofona i radio uređaja


26.02.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Kolosječni pribor


13.02.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci usluga - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika


05.02.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Kancelarijski materijal za 2018. godinu


01.02.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Monoblok točkovi i rezervni dijelovi potrebni za opravku i siguran rad TPM i TMD "P&T"


 01.02.2018. godine

Posebna Odluka o nabavci roba - Tucanik


26.01.2018. godine

Posebna odluka o nabavci roba - Prosušena oštrobridno rezana borova daska


 2017. godina


19.06.2017. godine

PLAN NABAVKI ZA 2017. godinu


19.06.2017. godine

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu


2016. godine


22.06.2016. godine

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU.


22.06.2016. godine 

Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu.


2014. godine


10.12.2014. godine

PLAN NABAVKI ZA 2014. GODINU (DIO).