24 June 2024

Apel za zdravstveno liječenje zaposlenika u HNŽ/K

ŽFBiH

Poštovani,

Na osnovu zaključaka sa održanog sastanka dana 04.11.2014. godine u ZZO HNŽ/K, a u cilju rješavanja ovjere zdravstvenih knjižica i potrebe liječenja u Poslovnom Području Mostar, informišemo Vas da smo dana 04.11.2014. godine izvršili uplatu zaostalih prinosa od 160.336,07 KM.

U međuvremenu smo pokušali, nažalost bez uspjeha, u Poreznoj Upravi FBiH, izdvojiti i protokolisati saldo dugovanja i potraživanja zaostalog duga kojeg u potpunosti prihvatamo. Nažalost, naše trenutne mogućnosti su ograničene samo na uplatu mjesečnih anuiteta, te upućujemo apel da se omogući(u skladu sa mjesečnim anuitetima) ovjeravanje zdravstvenih knjižica za 730 uposlenika i njihovih članova porodice do konačnog rješavanja plaćanja ukupnog duga, a koje je u nadležnosti Vlade FBiH.

Nadamo se da će biti razumjevanja i za željezničare u Poslovnom Području Mostar te da će imati iste mogućnosti za liječenje, kao što je slučaj u ostalim Poslovnim područjima na ŽFBiH.

Dakle, jasno je da ŽFBiH ne mogu same riješiti ovaj problem i zato se obraćamo nadležnim institucijama u uvijerenju da administrativne poredure ne mogu biti preče od života.

S poštovanjem,

Uprava ŽFBiH

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024