Infrastruktura ŽFBH

 1. Organizacija i upravljanje željezničkim saobraćajem
 2. Rukovanje kontrolnim sigurnosnim sistemima
 3. Sigurnost prijevoza putnika i robe
 4. Tekuće i investiciono održavanje donjeg stroja
 5. Izgradnja objekata donjeg stroja
 6. Tekuće i investiciono održavanje gornjeg stroja
 7. Mehanizovano održavanje gornjeg stroja
 8. Mjerenje i mjerna tehnika geometrije kolosjeka
 9. Mjerenje slobodnog profila pruge
 10. Održavanje signalno – sigurnosnih, telekomunikacionih, EE postrojenja i kontaktne mreže
 11. Uvođenje novih tehnologija staničnog sistema osiguranja, osiguranje putnih prijelaza, kao i daljinskog upravljanja elektro-vučom sa tendencijom daljeg razvoja
 12. Priprema i izrada željezničkih propisa
 13. Uvođenje i održavanje poslovne informaciono – komunikacione mreže
 14. Razvoj aplikativnog softvera
Dionica pruge
Putnički saobraćaj
Teretni saobraćaj
Doboj - Zenica - Doboj7050
Zenica - Podlugovi - Zenica7050
Podlugovi - Rajlovac - Podlugovi7050
Sarajevo - Konjic - Sarajevo7050
Konjic - Mostar - Konjic7050
Mostar - Čapljina - Mostar7050
Brčko - Bos. Poljana - Brčko5050
Bos. Poljana - Banovići - Bos. Poljana-50
Tuzla - Dobošnica - Tuzla-50
Živinice - Kalesija - Živinice-50
Otoka Bosanska - Bihać - Otoka Bosanska5050
Bihać - Martin Brod - Bihać-50
Dionica pruge
Odlazak (tona)
Povratak (tona)
Doboj - Zenica - Doboj14502000
Zenica - Podlugovi - Zenica14502000
Podlugovi - Rajlovac - Podlugovi14502000
Sarajevo - Konjic - Sarajevo10151015
Upotreba potiska, Rajlovac - BradinaUpotreba potiska, Konjic - Bradina
Konjic - Mostar - Konjic20001015
Mostar - Čapljina - Mostar20001765
Dobošnica - Tuzla20001800
Brčko (Bukovac) - Bos. Poljana14001400
Upotreba potiska, Bos. Bijela - TinjaUpotreba potiska, Bos. Poljana - Tinja
Bos. Poljana - Banovići11301500
Živinice - Kalesija (Zvornik)15001300
B. Novi (B. Otoka) - Martin Brod14002000
Sluzbena mjesta
Sluzbena mjesta : List 1
Oznaka pruge
Naziv željezničke pruge
* Kategorija pruge
11Sarajevo - ČapljinaD4
12Bos. Šamac / Šamac - SarajevoD4
13Doboj - TuzlaD4
14Brčko - BanovićiD4
15Živinice - ZvornikC3
17Bosanski Novi - KninD4
D4(opterećenje po osovini)22.5 tona
(opterećenje po dužnom metru)8 t/m
C3(opterećenje po osovini)20.0 tona
(opterećenje po dužnom metru)7.2 t/m

Dužina jednokolosječnih pruga iznosi 540,042 km
Dužina dvokolosječnih pruga iznosi 68,453 km

Ukupna dužina iznosi 608,495 km

Tuneli

Ukupan broj tunela na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 163

Mostovi

Ukupan broj mostova na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 233

Ukupan broj vijadukta na prugama Željeznica Federacije BiH iznosi: 34