30 Maj 2024 godine

Informacije o prodajnom mjestu

 

  • Puni naziv kompanije: Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
  • Podaci o registraciji: Reg.br.065-0-Reg-06-000614 od 28.12.2006. godine kod Općinskog Suda u Sarajevu
  • PDV broj: 200450270001
  • Puna adresa sjedišta, uključivo sa imenom države u kojoj se nalazi: ul. Musala broj 2, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Broj telefona i e-mail adresa na koje se kupci mogu obratiti kako bi dobili informacije: + 387 (0) 33 477 313, [email protected]

 

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama 

 

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.
Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.
WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.
Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Izjava o privatnosti

 

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposlenici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Uslovi kupovine

 

Ovim se uslovima utvrđuje postupak kupovine, plaćanja, preuzimanja te reklamacija putničkih karata koje se mogu kupiti na internet stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.
Prodavač (u daljem tekstu) je kompanija JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.
Kupcem se smatra svaki posjetilac stranice www.zfbh.ba koji popuni obrazac i izvrši online plaćanje putem kreditnih kartica.
Odnosi između prodavača i kupca regulisani su odredbama Zakona o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju i Tarifom za prevoz putnika koja sadrži opšte uslove prevoza, povlastice i cjenovnik usluga. Pravilnikom i Uputstvom o organizaciji prevoza putnika i pošiljaka je regulisana organizacija prevoza putnika. Način izdavanja prevoznih isprava i postupak kod naplate propisan je odredbama Pravilnika i Uputstva o transportnom računovodstvu i blagajničkom poslovanju na željezničkim stanicama.

 

KUPOVINA KARATA PUTEM WEB STRANICE

 

Na stranici www.zfbh.ba putnici mogu kupiti karte za prevoz putnika unutar BiH. Pri svakoj kupovini putem web stranice, putnik pristaje na uslove prodaje.
Prilikom kupovine karte, putnik dobiva obavještenje e-mailom o uspješno izvršenoj kupovini karte, kao i upute o preuzimanju karte.
Karta kupljena putem web stranice glasi na ime i prezime, te je prema tome može koristiti samo putnik/ca čije je ime i prezime navedeno na karti.
Kupovina karte za drugog korisnika (različitog od osobe koja kupuje kartu) je moguća. U tom slučaju kupac u obrazac unosi podatke stvarnog korisnika karte.
Putnik je dužan kartu pokazati kondukteru prilikom ulaska u voz.

 

PLAĆANJE

 

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama (KM), sa PDV-om.
Naručene prevozne isprave plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

 

ISPORUKA I PREUZIMANJE KARTE

 

Putnik je dužan provjeriti podatke dostavljene e-mailom, te u slučaju netačnih ili nepotpunih podataka, reklamirati kartu Prodavaču, putem e-maila [email protected] .
Prodavač se obavezuje poslati e-mail kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija.
Ako putnik nakon završene kupovine, ne primi kartu u očekivanom vremenu, on ima pravo o tome obavijestiti Prodavača kako bi se poduzele radnje provjere kupovine i izdavanja karte.
Kupljenu kartu putnik mora preuzeti na blagajni polazne stanice, najkasnije 10 (deset) minuta prije planiranog polaska voza, uz pokaz odgovarajućih identifikacionih dokumenata (lična karta ili pasoš).
Nakon prijema elektronske pošte, putnik se može odmah zaputiti na blagajnu polazne stanice da preuzme kartu.

 

REKLAMACIJE

 

Reklamacije prevoznih isprava kupljenih online putem podnose se Sektoru kontrole prihoda i to pismeno na blagajni ili na mail adresu [email protected], putem e-maila sa kojeg su i naručene.
Reklamacije se odobravaju samo na ime kupca i na račun sa kojeg je izvršena uplata.
Reklamaciji se obavezno prilažu broj transakcijskog računa i vozne karte sa odnosnim fiskalnim računom ukoliko su preuzete, a ako nisu dovoljna je pismena izjava da se odustaje od putovanja i traži povrat plaćenog iznosa.
Reklamacije se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana preuzimanja vozne karte, odnosno od dana namjeravanog putovanja (Zakon o zaštiti potrošača, član 47.).

 

OPĆENITO

 

JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.zfbh.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža www.zfbh.ba ne uključuju troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nije odgovorno za troškove telefona, internet saobraćaja ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, ne možemo garantovati da će naše usluge odgovarati Vašim potrebama.
JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo također ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Info centru na broj telefona +387 (0) 33 477 313 ili na e-mail [email protected].ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

 

UPITI I KONTAKT

 

Upite koji se odnose na kupovinu voznih karata putem web stranice, korisnici mogu uputiti Info centru na e-mail adresu [email protected] ili broj telefona +387 (0) 33 477 313.