19 April 2024

Konkurs za direktora OIR-a

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa odgraničenom odgovornošću Sarajevo, i to:

Konkurs za direktora OIR-a

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024