24 June 2024

Saopštenje za javnost: ŽFBIH će preusmjeriti novac za plaćanje PDV-a, za uplatu zdravstvenog osiguranja željezničarima!

ŽFBiH

Povodom informacije koja je plasirana u javnosti da će Vlada FBiH uplatiti 950.000 KM za zdravstveno osiguranje željezničara, te da nema razloga za održavanje najavljenog štrajka, Željeznice FBiH žele upoznati javnost sa sljedećim činjenicama.

Taj iznos od 950.000 KM uplatit će Uprava ŽFBiH iz vlastitih sredstava, koja su bila namijenjena za izmirenje obaveza po osnovu PDV-a do 31.12.2012. godine, a ne Vlada FBiH kako je izjavio resorni ministar Enver Bijedić. Prema tome, istina je da ponovo Uprava ŽFBiH plaća obaveze koje je Vlada FBiH preuzela na sebe prema Zakonu o finansijskoj konsolidaciji Željeznica.

Preusmjeravajući sredstva namijenjena za plaćanje PDV-a za uplatu zdravstvenog osiguranja, problem željezničara rješava se samo privremeno. S druge strane, finansijska stabilnost preduzeća i dalje se slabi, jer je upitno iz kojih sredstava će Uprava ŽFBiH izmiriti obaveze po osnovu PDV-a kad istekne već prolongirani rok. Ipak, najveći problem je taj što željezničarima ni ovaj put nije dugoročno riješen problem zdravstvenog osiguranja, a uplata od 950.000 KM predstavlja samo privremeno „gašenje požara“.

Podsjećamo,Vlada FBiH je kroz Zakon o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH u januaru 2009. godine ponudila rješenja za problema željezničara po osnovu dugovanja za PIO/MIO i konkretno u ovom slučaju, za zdravstveno osiguranje za period od 01.01. 2008. do 31.12. 2012. godine. I Vlada FBiH samo bi se trebala držati odredbi Zakona kojeg je sama donijela.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024