30 May 2024

Željeznice FBiH potpisale ugovor o elektrifikaciji dijela Unske pruge

Štbački buk

Željeznice FBiH su dana 16.01.2018. godine potpisale ugovor sa firmom STEP d.d. Sarajevo, koja je ponudila najbolje uslove na međunarodnom tenderu, za izvođenje radova na elektrifikaciji dijela Unske pruge od Blatne do Bihaća u dužini od 47 kilometara. Vrijednost ugovora je 2.260.983,50 KM bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 75 dana. Ovaj projekat podržavaju Vlada FBiH i Željeznice RS-a.

Nakon završetka radova, ŽFBiH će nakon 27 godina, ponovo uspostaviti željeznički putnički saobraćaj i to „BH vozom“ na relaciji Sarajevo – Bihać.

Talgo stanica

Realizacijom ovog projekta, ŽFBiH ispunjavaju svoj cilj, a to je povezivanje svih većih bh. gradova u jedinstvenu željezničku putničku mrežu, a što će omogućiti i nove razvojne projekte koji će biti u funkciji građana i bh. privrede.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024