25 January 2020

Informacija o stanju željezničkog saobraćaja u FBiH uslijed elementarne nepogode

ŽFBiH

Uslijed velikih snježnih padavina željeznički saobraćaj u Federaciji Bosne i Hercegovine odvija se pod izuzetno teškim uslovima. Na nekim dijelovima željezničke mreže prema jugu, pruge su  neprohodne i uprkos angažovanju ljudstva i mašina, za sada ne možemo potvrditi kad će redovan željeznički saobraćaj profunkcionisati na „južnoj pruzi“.

S obzirom na to da je na snazi stanje elementarne nepogode u Federaciji BiH, kriznim štabom ŽFBiH rukovodi predsjednik Uprave-generalni direktor Nedžad Osmanagić koji se, u momentu davanja ovog saopćenja, sa članovima našeg štaba nalazi na terenu, na ključnoj lokaciji kod Bradine, a u cilju hitne uspostave nesmetanog odvijanja željezničkog saobraćaja. Ujedno, pozivamo sve uposlenike Željeznica Federacije BiH  da se jave na posao u najbliže željeznicke stanice i stave se na raspolaganje.

Hronološki:

Dana 03.02. 2012. godine u 18,30 sati došlo je do obrušavanja sniježne lavine na prugu  Sarajevo – Čapljina između stanica Bradina i Grad. Prema informacijama sa terena pored sniježne lavine na prugu je palo i drveće i oštetilo kontaktnu mrežu. Od tog trenutka u  prekidu je željeznički promet na „Pruzi  11“  Sarajevo-Čapljina. U toku noći uslijed obilnih padavina zameten je i planinski prevoj „Ivan“.

Dana 04.02.2012. godine pokušano je da se pruga stavi u promet, međutim do večernjih sati samo je deblokiran planinski prevoj Ivan i željeznička stanica Bradina. Sniježni nanosi na prevoju i stanici Bradina su iznosili preko 2 m.

Dana 05.02.2012. nastavljeno je sa probijanjem sniježne blokade od Bradine prema Konjicu i do 17,00 sati stiglo se do stanice „Ovčari“. Oslobođeno je oko 12 km pruge. Noću 05/06. februara su također nastavljeni pokušaji proboja sa specijalnim grtačima dovezenim iz Bihaća sa Unske pruge, ali bez uspjeha. Pojedini sniježni nanosi i lavine iznose desetine metara. Faktički, prave se samo tuneli kroz sniježne lavine na pruzi.

Dana 06.02.2012. nastavljene su aktivnosti na probijanju nanosa i uspostave željezničkog saobraćaja na ovoj dionici. Ekipe napreduju, svladali su polovinu dionice Bradina – Konjic. Probijena je druga kritična tačka i nastavlja se prema Konjicu. Na ostalim željezničkim linijama u Federaciji BiH željeznički saobraćaj se  odvija uz poteškoće i kašnjenja. Na pruzi Sarajevo-Doboj-Bosanski Šamac, željeznički saobraćaj se odvija otežano sa zakašnjenjima putničkih vozova. Na prugama u Tuzlanskom i Bihaćkom kantonu željeznicki saobraćaj se odvija otežano. I u ovim uslovima, ŽFBiH čine maksimalne napore, gdje god je to moguće, da svojim komitentima isporuče ugovorene robe, kako naši privredni subjekti ne bi bili ugroženi.

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2020