30 Maj 2024 godine

Informacija o stanju željezničkog saobraćaja u FBiH uslijed elementarne nepogode

ŽFBiH

Uslijed velikih snježnih padavina željeznički saobraćaj u Federaciji Bosne i Hercegovine odvija se pod izuzetno teškim uslovima. Na nekim dijelovima željezničke mreže prema jugu, pruge su  neprohodne i uprkos angažovanju ljudstva i mašina, za sada ne možemo potvrditi kad će redovan željeznički saobraćaj profunkcionisati na „južnoj pruzi“.

S obzirom na to da je na snazi stanje elementarne nepogode u Federaciji BiH, kriznim štabom ŽFBiH rukovodi predsjednik Uprave-generalni direktor Nedžad Osmanagić koji se, u momentu davanja ovog saopćenja, sa članovima našeg štaba nalazi na terenu, na ključnoj lokaciji kod Bradine, a u cilju hitne uspostave nesmetanog odvijanja željezničkog saobraćaja. Ujedno, pozivamo sve uposlenike Željeznica Federacije BiH  da se jave na posao u najbliže željeznicke stanice i stave se na raspolaganje.

Hronološki:

Dana 03.02. 2012. godine u 18,30 sati došlo je do obrušavanja sniježne lavine na prugu  Sarajevo – Čapljina između stanica Bradina i Grad. Prema informacijama sa terena pored sniježne lavine na prugu je palo i drveće i oštetilo kontaktnu mrežu. Od tog trenutka u  prekidu je željeznički promet na „Pruzi  11“  Sarajevo-Čapljina. U toku noći uslijed obilnih padavina zameten je i planinski prevoj „Ivan“.

Dana 04.02.2012. godine pokušano je da se pruga stavi u promet, međutim do večernjih sati samo je deblokiran planinski prevoj Ivan i željeznička stanica Bradina. Sniježni nanosi na prevoju i stanici Bradina su iznosili preko 2 m.

Dana 05.02.2012. nastavljeno je sa probijanjem sniježne blokade od Bradine prema Konjicu i do 17,00 sati stiglo se do stanice „Ovčari“. Oslobođeno je oko 12 km pruge. Noću 05/06. februara su također nastavljeni pokušaji proboja sa specijalnim grtačima dovezenim iz Bihaća sa Unske pruge, ali bez uspjeha. Pojedini sniježni nanosi i lavine iznose desetine metara. Faktički, prave se samo tuneli kroz sniježne lavine na pruzi.

Dana 06.02.2012. nastavljene su aktivnosti na probijanju nanosa i uspostave željezničkog saobraćaja na ovoj dionici. Ekipe napreduju, svladali su polovinu dionice Bradina – Konjic. Probijena je druga kritična tačka i nastavlja se prema Konjicu. Na ostalim željezničkim linijama u Federaciji BiH željeznički saobraćaj se  odvija uz poteškoće i kašnjenja. Na pruzi Sarajevo-Doboj-Bosanski Šamac, željeznički saobraćaj se odvija otežano sa zakašnjenjima putničkih vozova. Na prugama u Tuzlanskom i Bihaćkom kantonu željeznicki saobraćaj se odvija otežano. I u ovim uslovima, ŽFBiH čine maksimalne napore, gdje god je to moguće, da svojim komitentima isporuče ugovorene robe, kako naši privredni subjekti ne bi bili ugroženi.