19 April 2024

Kapital u ŽFBiH se umanjuje, jer Vlada FBiH ne ispunjava svoje obaveze

ŽFBiH

Povodom informacije objavljene u medijima u vezi Izvještaja Ureda za reviziju institucija u FBiH, prema kojem je kapital Željeznica FBiH u periodu od 2004. do 2010. godine po osnovu iskazanih gubitaka smanjen za cca pola milijarde KM, Željeznice FBiH žele upoznati javnost sa sljedećim činjenicama:

Gubici u Željeznicama FBiH nastali su zato što Vlada FBiH kao većinski vlasnik i osnivač ne ispunjava svoje obaveze po pitanju finansiranja ŽFBiH, a koje su regulisane Zakonom o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, donešenom  2003. godine.   Samo po tom osnovu, Vlada FBiH duguje ŽFBiH za period od 2004. do danas, cca 420 miliona KM, bez kamata.Pored toga, prema Zakonu o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH za period od 01.01. 2008. do 31.12.2012. godine, Vlada FBiH duguje Željeznicama FBiH cca 171 milion KM.Zakon o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH donešen je u januaru 2009. godine upravo zato da bi se sanirali gubici u Željeznicama FBiH, nastali iz razloga što Vlada FBiH ne finansira Željeznice FBiH u onoj mjeri u kojoj je potrebno i kako je obavezuje Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja.Iako je 2012. godina na izmaku, Zakon o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH još uvijek je samo mrtvo slovo na papiru. To se odnosi na odredbe prema kojima je Vlada FBiH preuzela na sebe obavezu uplaćivanja dugovanja Željeznica FBiH prema stranim željezničkim upravama i javnim fondovima.

U Vladi FBiH postoji inicijativa da Željeznice FBiH dizanjem komercijalnih kredita izmire ta dugovanja, što bi ovu kompaniju dodatno gurnulo u apsolutno nepotrebno dužničko ropstvo.

Željeznice FBiH također žele istaći da su nedostaci u upravljanju konstatirani u Revizorskom izvještaju za 2010. godinu, tokom poslovne 2011. godine otklonjeni u skoro svim konstatacijama. Od 25 preporuka datih od strane federalnih revizora, Uprava ŽFBiH je do danas otklonila nedostatke za 21 preporuku. Za ostale preporuke postoje objektivne okolnosti, zbog kojih konstatovani nedostaci još uvijek nisu otklonjeni. Jedna od njih odnosi se na identifikaciju, procjenu i uknjižavanje imovine Preduzeća, što zahtijeva dosta kvalifikovanog kadra i vremena kako bi se isti završio. Na ovoj preporuci revizije napravljeni su značajni pomaci u 2012. godini.

Vezano za postupke nabave, Željeznice FBiH žele istaći da su od maja 2010. godine do danas, za manje sredstava nabavljane iste ili, u nekim slučajevima, čak i veće količine robe, nego što je bio slučaj u dosadašnjoj praksi. Na taj način ostvarene su ogromne uštede.

Jedan od primjera racionalnog poslovanja je i nabavka prijeko potrebnog goriva, na koju je ukazano u Revizorskom izvještaju, kada je Uprava ŽFBiH donijela odluku da prihvati cjenovno povoljniju ponudu ponuđača. Zahvaljujući tome, Uprava ŽFBiH uspjela je obezbijediti redovno odvijanje prevoza roba i putnika, a da je u isto vrijeme,  na toj nabavci uštedjela preko 500.000 KM. To je samo jedan od primjera racionalnog i na ekonomskoj logici zasnovanog rukovođenja Željeznicama FBiH.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024