17 July 2024

Obavještenje

Zbog učestalog iznošenja netačnih informacija o Željeznicama FBIH i medijskog linča koje pojedine medijske kuće provode prema nama, želimo istaći da Uprava ŽFBiH podržava transparentan i zakonit rad i posebno insistira na profesionalnom odnosu sa bh. medijima, podržava kvalitetnu saradnju sa svim novinarima, a u cilju tačnog, objektivnog i pravovremenog informisanja javnosti.

Nažalost, dosadašnje iskustvo  govori da, posebno u vrijeme predizbornih aktivnosti, ŽFBiH postaju predmet „naručenog, dirigovanog novinarstva“ pojedinih već prepoznatljivih medija. Plasiranjem netačnih, neprovjerenih informacija, bez navođenja izvora, ŽFBiH se namjerno nanose ozbiljne štete po poslovni imidž preduzeća, te se pokušava narušiti moralni i profesionalni dignitet članova Uprave kao i naših poslovnih partnera.

Uprava ŽFBiH odlučno odbacuje sva paušalna i netačna pisanja tih tzv. „novinara“ i nema namjeru podizati njihov „rejting“, niti će sarađivati sa takvim deklarisanim medijima. Svakako, ŽFBiH će znati zaštititi svoje interese u skladu sa zakonskim propisima.

Istovremeno, pozivamo sve  novinare koji se pridržavaju i poštuju pravila časne struke,  da pišu o ŽFBiH o bilo kojoj temi za koji postoji interes bh. javnosti i njima se zahvaljujemo.

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024