17 July 2024

Saopštenje za javnost: Željeznicama FBiH ponovo blokirani svi računi na iznos od preko 5,2 miliona KM!

ŽFBiH

Željeznice FBiH ipak moraju platiti više od 5,2 miliona KM firmi Team System Inficom Services GmbH Austrija, za projekat kojeg je Ured za reviziju institucija FBiH još 2009. i 2010. godine ocijenio neupotrebljivim za ŽFBiH!

Naime, Općinski sud u Sarajevu donio je 26.03.2014. godine Rješenje o izvršenju na osnovu kojeg su svi računi ovog Javnog preduzeća blokirani od 27.03.2014. godine, čime je ugroženo poslovanje preduzeća, isplata ličnih dohodaka i materijalnih troškova uposlenicima, ali i poslovanje ostalih privrednih subjekata u FBiH naslonjenih na ŽFBiH.

Želeći spriječiti realizaciju štetnih i nesavjesno sklopljenih ugovora, Uprava ŽFBiH podnijela je 2012. godine krivičnu prijavu protiv odgovornih u slučaju projekta TSISGmbH A.

Nakon toga, Tužilaštvo Kantona Sarajevo pokrenulo je istragu zbog sumnji u zakonitost postupka, zloupotrebe službenog položaja i organizovanog kriminala.

Međutim, do danas nije došlo do podizanja optužnica protiv odgovornih osoba, ali je Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu, kojim je predsjedavao sudija Vladimir Špoljarić, tri puta ukidalo odluku kojom se određuje privremena mjera osiguranja zabrane izvršenja do okončanja krivičnog postupka, odnosno blokade računa ŽFBiH, a koju je na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Kantonalni sud u Sarajevu tri puta donosio.

Zbog svega toga, Željeznice FBiH opravdano sumnjaju u ispravnost i opravdanost konačne odluke Vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu o ukidanju privremene mjere zabrane izvršenja i to bez prava na žalbu!

Podsjećamo javnost da se sudski postupak vodio u vezi Ugovora o otkupu tehničke dokumentacije za projekat izgradnje telekomunikacione mreže na postojećoj željezničkoj infrastrukturi u BiH, koji je tadašnja Uprava zaključila s Team System Inficom Services GmbH, Austria, 23. februara 2009. godine.

Štetnost i netransparentnost u ovom postupku potvrđuje i izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH za 2009. i 2010. godinu. U tom izvještaju, Ured za reviziju je, između, ostalog, kontatovao da je izrada pretprojektne dokumentacije povjerena firmi bez referenci Bos-link d.o.o. Sarajevo (čiji su osnivači sadašnji i bivši uposlenici ŽFBiH protiv kojih je podnesena krivična prijava), koja je osnovana samo dva mjeseca prije pokretanja inicijative za predmetni projekat, a ta firma“ je ustupila „posao“ austrijskoj firmi Team System, također, firmi bez referenci.

Dalje, konstatovano je da su ŽFBiH za potrebe predmetnog projekta bez naknade ustupile vlastitu infrastrukturu, kapacitete i stručno osoblje, a najveći dio aktivnosti obavile su stručne osobe i zaposlenici ŽFBiH.

Ured za reviziju institucija u FBiH smatra da nije bilo osnova za priznavanje predmetnog ulaganja, obzirom da je projekat nepotpun, nedovoljno tehnički i građevinski definisan, zastario sa neodrživom finansijskom isplativošću, urađen na vrlo neprofesionalan način i isti je neupotrebljiv za ŽFBiH.

Zbog svega navedenog, Uprava ŽFBiH izražava ozbiljnu zabrinutost i poziva sve relevantne organe da se uključe u rješavanje ovog problema!

Credit card security / Terms of use / Privacy statement

Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ©2024