Otvoreni vagoni

Serija Eas - z

Eas-z

Vagon serije Eas-z je četveroosovinski otvoreni vagon za prijevoz tereta koji nije potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja. Visoke stranice oblikuju velik utovarni prostor pa je vagon pogodan za prevoz tereta koji imaju veliku specifičnu zapreminu.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14040 mm
 • Ukupna visina Hmax 3390 mm
 • Prosječna vlastita masa 22 t
 • Nosivost vagona 58 t
 • Površina unutrašnjosti 35.5 m2
 • Zapremina unutrašnjosti 72 m3

Zatvoreni vagoni

SERIJA GBS - Z

Vagon serije Gbs-z je dvoosovinski zatvoreni vagon za prevoz raznovrsnih zapakovanih ili nezapakovanih tereta, a posebno tereta koje je potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja ili od neovlaštena pristupa.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14020 mm
 • Ukupna visina Hmax 4050 mm
 • Prosječna vlastita masa 14 t
 • Nosivost vagona 26 t
 • Površina unutrašnjosti 33 m2
 • Zapremina unutrašnjosti 80 m3

Gas - z Series

Vagon serije Gas-z je četveroosovinski zatvoreni vagon za prevoz raznovrsnih zapakovanih ili nezapakovanih tereta, a osobito tereta koje je potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja ili od neovlaštenog pristupa. U gornji dio bočne oplate ugrađeno je osam otvora koji su s vanjske strane zaštičeni poklopcima, a s unutrašnje strane rešetkama ili žaluzinama. Spuštanjem poklopaca omogućava se prozračivanje vagonske unutrašnjosti.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 16520 mm
 • Ukupna visina Hmax 4050 mm
 • Prosječna vlastita masa 22.5 t
 • Nosivost vagona 57.5 t
 • Površina unutrašnjosti 40 m2
 • Zapremina unutrašnjosti 105 m3

SERIJA HABIS

Vagon serije serije Habis je četveroosovinskii zatvoreni vagoni za prijevoz robe koja treba da se zaštiti od vremenskih uticaja i ne zahtijeva provjetravanje.  Otvaranjem bočnih pomičnih vrata oslobađa se pristup utovarnom prostoru, i to po cijeloj visini vagona i do polovice njegove dužine, što olakšava mehanizovan utovar robe na paletama pomoću viljuškara, a nisu potrebne utovarne rampe.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 22130 mm
 • Ukupna visina Hmax 4200 mm
 • Prosječna vlastita masa 29.3 t
 • Nosivost vagona 50.7 t
 • Površina unutrašnjosti 58 m2
 • Zapremina unutrašnjosti 150 m3

Serija Hbis - z

Vagon serije serije Hbis-z je dvoosovinski zatvoreni vagoni za prijevoz raznovrsnih zapakovanih tereta ili tereta zapakovanih na paletama, a posebno tereta koje je potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja ili od neovlaštena pristupa. Otvaranjem bočnih posmičnih vratima oslobađa se pristup utovarnom prostoru, i to po cijeloj visini vagona i do polovice njegove dužjine, što omogućava da se prekrcajna mehanizacija upotrijebi u mjeri većoj nego što je to slučaj kod vagona serije G.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14020 mm
 • Ukupna visina Hmax 4270 mm
 • Prosječna vlastita masa 15 t
 • Nosivost vagona 25 t
 • Površina unutrašnjosti 37 m2
 • Zapremina unutrašnjosti 93 m3

Serija Tadns - z

Vagon serije Tadns-z je četveroosovinski vagon s pokretnim krovom namijenjen za prijevoz robe u rasutom stanju čija granulacija iznosi od 1 do 50 mm, a koju je potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja. Istovar se obavlja pomoću gravitacije kroz istovarne otvore sa strane. Ovi otvori se otvaraju i zatvaraju svaki pojedinačno sa platforme na čelu kola, gdje se nalazi i mehanizam za otvaranje i zatvaranje krova.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 21640 mm
 • Ukupna visina Hmax 4200 mm
 • Prosječna vlastita masa 28.3 t
 • Nosivost vagona 61.7 t
 • Zapremina teretnog prostora 85 m3

Serija Tds - z

Vagon serije Tds-z je dvoosovinski vagon s pomičnim krovom namijenjen za prijevoz rasutih tereta koji nemaju oštrih bridova, kao što su žitarice, umjetno gnojivo i drugi, čija granulacija iznosi od 1 do 50 mm, a koje je potrebno zaštititi od atmosferskih uticaja. Teret se u boksove, na platoe ili na liftove istovara pomoću gravitacije po ispusnim lijevcima djelomičnim ili potpunim otvaranjem otvora ina jednoj strani ili na objema stranama.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14020 mm
 • Ukupna visina Hmax 3800 mm
 • Prosječna vlastita masa 15 t
 • Nosivost vagona 21 t
 • Zapremina teretnog prostora 76 m3

Plato vagoni

Serija Rgs - z

Vagon serije Rgs-z je četveroosovinski plato-vagon za prijevoz kontejnera te raznih pakiranih tereta ili tereta u komadima koje nije potrebno zaštititi od atmosferskih utjecaja. Tovarni prostor omeđen je niskim čelnim stranicama i bočnim stupcima. Pod je djelomice od drva, a djelomice od čelika. Na vagonima serije Rgs-z moguće je koristiti vagonske pokrivač.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 20740 mm
 • Ukupna visina Hmax 2565 mm
 • Prosječna vlastita masa 23 t
 • Nosivost vagona 57 t
 • Površina platoa 53 m2

Serija Smmps - tz

Vagon serije Smmps – tz je četveroosovinski plato-vagon za prijevoz teških teretnih jedinica, a posebno teških vozila, radnih mašina ili borbenih vozila na točkovima ili na gusjenicama. Na njemu je moguće prevoziti i kratke terete velike pojedinačne mase. U pod su ugrađene kuke za prihvat sredstava za vezanje. Na vagonima serije Smmps- tz moguće koristiti vagonske pokrivače.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 12240 mm
 • Ukupna visina Hmax 1760 mm
 • Prosječna vlastita masa 20.5 t
 • Nosivost vagona 59.5 t
 • Površina platoa 34 m2

Serija Laekks - z

Vagon serije Laekks – z je četveroosovinski plato-vagon za prevoz automobila.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 24840 mm
 • Broj platformi 2
 • Ukupna visina Hmax 2730 mm
 • Dozvoljena visina utovara 1500 mm
 • Prosječna vlastita masa 21.5 t
 • Nosivost vagona 20 t
 • Površina platoa 34 m2

Vagoni cisterne

Serija Laekks - z

Vagon serije Uacs-z je četveroosovinski vagon za prijevoz praškastih i zrnastih tereta, kao šo su cement, kreč, soda i drugi, čija granulacija iznosi do 5,0 mm. Teret se u metalni spremnik utovaruje kroz otvore na vrhu, a istovaruje pomoću komprimiranog vazduha čiji radni pritisak iznosi 2,5 bara. Upute za rukovanje napisane su na vagonu.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14890 mm
 • Ukupna visina Hmax 4275 mm
 • Prosječna vlastita masa 23.5 t
 • Nosivost vagona 56.5 t
 • Zapremina teretnog prostora 60 m3

Serija Zaes - z

Vagon serije Zaes-z jest četveroosovinska vagonska cisterna za prijevoz tekućina, u prvome redu gustih tekućina, koje je potrebno zagrijati da bi se olakšao njihov istovar. Zbog toga je vagonska cisterna ove serije opremljena parnim grijačima. Tekućina se u spremnik utače kroz otvor odozgo, a iz spremnika istače otvaranjem bočnih ventila. Na vagonu se nalazi natpis iz kojega je vidljivo to za prijevoz kakve tekućine je vagon namijenjen.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 13240 mm
 • Ukupna visina Hmax 4260 mm
 • Prosječna vlastita masa 24 t
 • Nosivost vagona 56 t
 • Zapremina teretnog prostora 60 m3

Serija Zas - z

Vagon serije Zas-z je četveroosovinska vagonska cisterna za prijevoz tekućina kao što su laki naftni derivati, a u prvome redu razne vrste benzina. Tekućina se u spremnik utače kroz otvor odozgo, a iz spremnika istače otvaranjem bočnih ventila. Navagonu se nalazi natpis iz kojega je vidljivo to za prijevoz kakve tekućine je vagon namijenjen.

 • Dužina preko odbojnika Lpo 14400 mm
 • Ukupna visina Hmax 4260 mm
 • Prosječna vlastita masa 22.5 t
 • Nosivost vagona 57.5 t
 • Zapremina teretnog prostora 77 m3