05 Decembar 2023 godine

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nadzorni odbor

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  1. Ivana Tomović – predsjednik Nadzornog odbora
  2. Nisvet Mujanović – član
  3. Ibrica Čevra – član
  4. Tomislav Galić – član
  5. Jasmina Hadžić – član
  6. Asmira Hujdurović-Ibrišimović – član
  7. Amir Šibić – član