24 Juni 2024 godine

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo:

  1. Predsjednik Nadzornog odbora – Ivana Tomović,
  2. Član Nadzornog odbora – Slobodan Kadijević,
  3. Član Nadzornog odbora – Tomislav Galić,
  4. Član Nadzornog odbora – Damir Dinarević,
  5. Član Nadzornog odbora – Želimir Bukarić,
  6. Član Nadzornog odbora – Asmira Hujdurović-Ibrišimović,
  7. Član Nadzornog odbora – Amir Šibić.