19 Januar 2022 godine

Nadzorni odbor

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo:

  1. 1. Jadranko Stojkić – predsjednik,
  2. 2. Nisvet Mujanović – član,
  3. 3. Dalfina Bošnjak – član,
  4. 4. Ibrica Čevra – član,
  5. 5. Jasmina Hadžić – član,
  6. 6. Vanja Pirgić – član,
  7. 7. Adnan Bunjo – član.