30 Maj 2024 godine

OPŠTI USLOVI PRIJEVOZA

U vozu povlastice svih vrsta se odobravaju prema važećoj osnovi za korištenje neke od povlastica uz naplatu dodatka od 3 KM putnicima koji na blagajni ne kupe potrebnu voznu ispravu, a jave se kondukteru da je nemaju.

Putnicima, koji se ne jave kondukteru ili namjerno izbjegavaju kontrolu voznih isprava, osim cijene karte, naplaćuje se i dodatak u visini od 10 KM. Putnicima koji putuju iz stanice ili stajališta gdje se ne prodaju vozne karte, ili u vrijeme dolaska voza blagajna ne radi ne naplaćuje se ovaj dodatak.

LOKALNE POVLASTICE

Za pojedinačna putovanja u odlasku i povratku na svim odstojanjima izdaju se povratne vozne karte po ovoj povlastici. Povlastica se ostvaruje bez posebnih uslova. Dovoljno je da putnik želi kupiti povratnu kartu.

Za pojedinačna putovanja mladih osoba do navršene 26 godine života koji su državljani BiH a članovi međunarodnih asocijacija mladih (ISIC, ITIC, SOFS), Kao osnova za povlasticu služi članska iskaznica navedenih asocijacija koja važi godinu dana. Vlasnik iskaznice kod ispostavljanja vozne karte, te kod kontrole u vozu mora pokazati važeću iskaznicu.

Za studente Kao osnov za povlasticu služi index.

Za starosne, invalidske i porodične penzionere, kao i osobe starije od 60 godina života , državljane BiH odobrava se ova povlastica u 2. i 1. razredu svih vrsta vozova za neograničen broj putovanja. Povlasticom se može koristiti i bračni drug ličnog penzionera, ali samo ako putuje zajedno sa njim. Povlastica se koristi na osnovu lične isprave sa fotografijom, prema kojoj se utvrđuje identitet, državljansvo, a za starije osobe i godine života. Pored identiteta i državljanstva, penzioner treba da dokaže svojstvo penzinera odreskom doznake o prijemu penzije iz tekućeg ili prvog predhodnog mjeseca ili vjerodostojnom potvrdom, ako prima penziju preko računa.

Za Novinare koji su članovi Saveza novinara BiH za neograničen broj putovanja u 2. i 1. razredu svih vrsta vozova. Kao osnova za povlasticu služi novinarska iskaznica koju ispostavlja i za tekuću godinu ovjerava Savez novinara.

Za kolektivna putovanja u grupi od najmanje šest (6) odraslih osoba ili ako se plati vozna cijena za taj broj putnika (dva djeteta koja plaćaju voznu cijenu se računaju kao jedna odrasla osoba).

Djeci od navršene 4. do navršene 12. godine života (kao i djeci mlađoj od 4 godine ako se za njih zahtjeva posebno sjedište) odobrava se ova povlastica i to bez obzira na to da li je putovanje u jednom pravcu ili dvosmjerno.

Za prijevoz slijepih lica odobrava se ova povlastica na neograničen broj putovanja u 1. i 2. razredu svih vrsta vozova. Povlastica se koristi po osnovu knjižice koju izdaje i ovjerava Savez slijepih osoba. Pravo na ovu povlasticu imaju i pratioci slijepih osoba kada putuju zajedno sa slijepom osobom.

Za grupu od 30 i više putnika odobrava se ova povlastica. Vozna cijena za sve učesnike kolektivnog putovanja plaća se od iste polazne do iste uputne stanice, pa i u slučajevima kada pojedini učesnici ulaze ili izlaze u usputnim stanicama.

Djeca do navršene 4. godine života prevoze se besplatno bez vozne karte pod uslovom da se za njih ne zahtijeva posebno sjedište i da putuje s odraslom osobom koja posjeduje voznu kartu.

Pretplatne mjesečne karte za putovanje radnika i učenika se izdaju radnicima odnosno učenicima za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja (školovanja) po sniženim cijenama iz PT III koje su navedene posebno. Mjesečne pretplatne karte za radnike i učenike važe za kalendarski mjesec i proizvoljan broj putovanja u oba pravca na označenoj relaciji.

MEĐUENTITETSKI PROMET

Za povratna putovanja

Za grupna putovanja ( 6 ili više osoba).

Za pojedinačna putovanja za starosne, invalidske ili porodične penzionere, lica starija od 60 g. i bračni drugovi penzionera pod uslovom da su državljani BiH; ovo pravo na povlasticu dokazuje se ličnom kartom ili pomoću posljednjim čekom penzije.

Za novinare po osnovu legitimacije novinara ovjerene od strane RS i FBiH.

Za omladinu do 26 godina starosti po osnovu međunarodnih legitimacija: ISIC*, ITIC*, SOSF*.

Za djecu starosti od 4 do navršenih 12 godina života.

Mjesečna radnička karta za 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za radnike.

Slijepa lica i njihovi pratioci po osnovu važeće i ovjerene knjižice saveza slijepih.

Mjesečna đačka karta na bazi 50 putovanja mjesečno po osnovu legitimacije za đake.

Za željezničke radnike uz legitimaciju P – 4 ovjerenu od strane ŽFBH ili ŽRS za tekuću godinu.

Za djecu mlađu od 4 godine starosti ako ne trebaju posebno mjesto.

MEĐUNARODNI PROMET

Za kolektivna putovanja (putovanja u grupi od najmanje 6 odraslih osoba, dva djeteta koja plaćaju voznu cenu racunaju se kao jedno odraslo lice).

Za djecu u dobi od 4 do 12 godina. ( Pojedine Željeznice utvrđuju različite starosne granice za djecu ).

POSEBNE PONUDE U MEĐUNARODNOM PROMETU (Interrail)


Sa Interrail Global kartom možete putovati u 33 različite evropske zemalje.

Karte Interrail Global mogu se koristiti za “neprekidno” putovanje u sljedećim vremenskim periodima:

  • 15 dana
  • 22 dana
  • 1 mjesec
  • 2 mjeseca
  • 3 mjeseca

Plus kao flexi karta za sljedeće vremenske periode:

  • 4 dana u okviru roka važnosti karte od mjesec dana
  • 5 dana u okviru roka važnosti karte od mjesec dana
  • 7 dana dana u okviru roka važnosti karte od mjesec dana
  • 10 dana u okviru roka važnosti karte od 2 mjeseca
  • 15 dana u okviru roka važnosti karte od 2 mjeseca

Interrail One Country karta važi samo unutar odabrane zemlje.

 

Karte Interrail One Country sse ispostavljaju za: 3, 4, 5 ,6 ili 8 dana u okviru roka važnosti karte od mjesec dana.
Putnik je dužan da u određenoj rubrici upiše datum putovanja.

Karta Interrail može se kupiti na međunarodnoj putničkoj blagajni Željezničke stanice Sarajevo.

Karta Interrail glasi na ime i neprenosiva je.

U toku putovanja možete da kombinujete usluge željeznice sa avionskim, brodskim ili drumskim prijevozom.

Naknada za rezervisanje mjesta, korištenje ležaja i postelja plaća se u punom iznosu.

Više informacija možete dobiti na blagajni Željezničke stanice Sarajevo ili u prostorijama Putničke službe Direkcije ŽFBiH, na broj telefona: 033 477 833