Elektrotehnička postrojenja

Elektroenergetska postrojenja

Pozicija
Postrojenje
Kabl uvod udv
Ožičenje sa komandnom pločom
1PSN MAGLAJDANE
2EVP ZAVIDOVIĆIDADA
3PS ŽEPČEDADA
4PSN BEGOV HANDADA
5PS NEMILADADA
6EVP ZENICADADA
7PS DRIVUŠADADA
8PSN LAŠVADANE
9PS KAKANJDADA
10EVP DOBRINJEDADA
11PSN PODLUGOVIDADA
12PS RAJLOVACDANE
13PS SARAJEVO (Devastirana oprema)DANE
14EVP BLAŽUJDADA
15PS HADŽIĆIDADA
16PS PAZARIĆDADA
17PSN IVAN - RAŠTELICADADA
18PS BRADINADADA
19PS OVČARIDANE
20EVP KONJIC - OVČARIDADA
21PS OSTROŽACDADA
22PSN GRABOVICADADA
23PS DREŽNICADADA
24EVP RAŠTANIDANE
25PS MOSTARDANE
26PS ČAPLJINADADA

Kontaktna mreža

Ukupna dužina elektrificiranih/neelektrificiranih pruga:

  • Elektrificiranih pruga – 440,927 km
  • Neelektrificiranih pruga – 167,568 km

Signalno-sigurnosna postrojenja

Signalno - sigurnosni uređaji
Jedinica mjere
Količina
Kompletno osiguranje stanice relejnim SS uređajem (tipa SEL SpDrL-30 ili ERICSSON)stanica/uređaj23
Stanica osigurana elektromehaničkim relejnim uređajimastanica/uređaj1
Stanica osigurana uproštenim relejnim uređajemstanica/uređaj2
Stanica osigurana mehaničkim uređajemstanica/uređaj4
Stanice koje se trenutno osiguravaju sa elektronskim uređajemstanica/uređaj6
Automatski pružni blokAPBmj0
Međustanična zavisnostMZ razmak1
CPr-osigurani DK-omkom13
CPr-osigurani PO-omkom8
CPr-osigurani PO/DK-omkom3
CPr-osigurani sa KS-omkom3
CPr-mehaničko osiguranjekom7
Pružni autostop-uređajkom0