Međunarodna tarifa

Međunarodne vozne karte mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva mjeseca prije prvoga dana roka važnosti i to na međunarodnim blagajnama u željezničkim stanicama i ovlaštenim putničkim agencijama. Plaćanje se vrši u KM.

Vozne karte iz međunarodnog prometa vrijede mjesec dana.

Rok važnosti počinje od dana kojeg odredi putnik i koji prodajno mjesto upiše u voznu ispravu.

Prvi dan roka važnosti vozne isprave broji se kao cijeli dan. Putnik može početi putovanje bilo kojeg dana unutar roka važnosti vozne karte i mora ga završiti najkasnije vozom koji u uputnu stanicu po redu vožnje stiže posljednjeg dana roka važnosti do 24.00 sata.

Željeznica može na zahtjev putnika produžiti rok važnosti vozne karte i to ako vozna karta iz opravdanih razloga (bolest,teška nesreća i sličan razlog) ne može biti iskorištena unutar roka važnosti.

Unutar roka važnosti vozne karte putovanje se može prekidati bez formalnosti neograničen broj puta. Određene tarifske ponude mogu predvidjeti i izuzetke.

Prekidanje putovanja ne daje pravo na produženje roka važnosti vozne karte.

Prekinuto putovanje može biti nastavljeno samo od stanice u kojoj je prekinuto ili od stanice koja se nalazi na dijelu relacije što još nije proputovan.

Plaćeni iznos vozne cijene za neku voznu ispravu vraća se u cjelosti ili djelimično ako vozna isprava nije iskorištena ili je iskorištena samo djelimično.

Voznu cijenu za neupotrijebljenu ili djelimično neupotrijebljenu međunarodnu voznu ispravu vraća željeznica koja ju je ispostavila.

Kod ŽFBH to obavlja :

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
Ekonomski poslovi
Sektor kontrole prihoda
Put života 2 71000 SARAJEVO

Svaka željeznica ima za potrebe putnika adrese ostalih željeznica, na koje se putnici mogu obratiti sa zahtjevom za vraćanje vozne cijene, ili sam proslijeđuje zahtjeve ostalim željeznicama.

Uz svaki zahtjev za vraćanje vozne cijene kao dokaz moraju biti priložene originalne vozne karte (uključujući korice ako je riječ o voznim ispravama sa koricama).

Zahtjev za vraćanje ne uzima se u razmatranje ako su vozne isprave nečitljive, oštećene ili neispravne.

Neiskorištenost ili djelimična (ne) iskorištenost moraju biti potvrđeni na voznoj ispravi. Ako to nije učinjeno tada se zahtjevu za vraćanje vozne cijene (razlike) moraju priložiti odgovarajući dokazi (ljekarske potvrde, nove vozne isprave kupljene umjesto neiskorištenih itd.)

Od iznosa za koji se zahtjeva vraćanje željeznica zadržava pravo određene naknade (ne više od 10 %), ali ne za sve vozne isprave i sve prilike.

Prtljag se može prevesti s putnikom u istom odjeljku i to samo u količini koja može da se smjesti iznad ili ispod sjedišta a da ne smeta ostalim putnicima.

Psi i male kućne životinje primaju se na prijevoz ako svojim mirisom i bukom ne smetaju putnicima i ako se tome ne protivi ni jedan putnik.

Psi se u putničke vagone mogu primiti ako će ih putnik držati u krilu ili na uzici i s brnjicom, na podu tako da ne ugrožavaju okolinu.

Male kućne životinje primaju se na prijevoz samo ako se nalaze u krletkama, sanducima, košarama ili kutijama koje sprječavaju ozljede i onečišćenje putnika i oštećenje ili onečišćenje vagona i ručnog prtljaga. Ti zavoji se moraju držati u krilu ili smjestiti kao ručni prtljag.

Za prijevoz pasa ispostavlja se vozna karta. Naplaćuje se polovica redovne vozne cijene za 2. razred za odraslog putnika za jedan ili oba smjera. Posebni dodaci se ne naplaćuju.