17 Juli 2024 godine

Obavještenje o kašnjenju putničkih vozova zbog smanjene brzine

Željeznice FBiH obavještavaju putnike da će zbog najave visokih temperatura, od 21.07.2022. godine, brzine vozova koji saobraćaju Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine biti smanjene, usljed čega će u narednim danima putnički vozovi saobraćati sa zakašnjenjem. Vozovi će sa svih polaznih stanica u oba pravca kretati u terminima utvrđenim po Redu vožnje, ali će tokom same vožnje, zbog smanjene brzine, dolaziti do kašnjenja na usputnim stanicama.

Putnicima zahvaljujemo na razumijevanju.