24 Juni 2024 godine

17.06.2020. godin

Posebna odluka o pokretanju postupka Pričvrsni kolosiječni pribor namijenjen za realizaciju investicionog ulaganja u gornji stroj pruge 12 na dionici Sarajevo – Podlugovi, tender broj GD-3620

05.02.2020.godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja 6 (šest) željezničko-cestovnih prelaza

24.01.2020. godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka JN izvođenja radova – Instalacija optičkog kabla i telekomunikacione aktivne opreme sa proširenjem sistema na relaciji EVP Banlozi – Maglaj

20.01.2020.godine

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba-Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal

20.06.2017. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima

13.03.2017. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

24.10.2016. godiine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač).

05.08.2016. godine
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba: Zaštitna odjeća, obuća HTZ opreme i taktičkih uniformi, za potrebe JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

05.08.2016. godine
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju : Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 SERIJSKOG BROJA 400050.

27.06.2016.godina
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo.

15.06.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA: Monoblok točkova fi 1250 mm i kočni diskovi fi 610 mm sa uslugom kompletiranja/naprešavanja na osovine, za potrebe Javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine,d.o.o. Sarajevo.

26.05.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Servisiranje drumskih motornih vozila sa nabavkom vanjskih guma za drumska motorna vozila u 2016. godini JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za zajedničke funkcije i poslovna područja: Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla i Bihać

26.05.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.

26.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Izgradnja trafostanice TS 10(20) 0,4 kV 630 kVA za snabdijevanje električnom energijom radionice za VV i OŠV Zenica.

11.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijal, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu (AKZ)..

11.04.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijelovi za teretne vagone.

17.03.2016. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Rezervni dijalovi za kočnu opremu: Kočna oprema za vučna i vučena vozila tip „Oerlikon“ i pneumatska instalacija.

15.03.2016. godina
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Prosušena oštrobridno rezana borova daska.

17.12.2015.godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i ARNO pretvarača na šinskim vučnim vozilima.

11.11.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu.

11.11.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2016. godinu.

01.10.2015. godine
POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika.

17.12.2014. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Službena odjeća i obuća.

 

17.12.2014. godine
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Monoblok točkovi fi 920 mm za vagone.