17 Juli 2024 godine

Započela produkcija SAP sistema

ŽFBiH

Željeznice Federacije BiH ušle su u novu, poslovnu 2012. godinu sa produkcijom savremenog poslovno – informacionog sistema  SAP, čime smo se pridružili željeznicama Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Njemačke i još 15 evropskih željezničkih kompanija u kojima se primjenjuje ovaj sistem. Cilj  projekta SAP, čija je implementacija u ŽFBiH započela još u februaru 2011. godine, jeste uspostavljanje novog informatičkog rješenja radi unifikacije podataka, integriranosti procesa i informacija i  donošenja kvalitetnih odluka u procesima poslovnog upravljanja.

Zadovoljan sam što su ŽFBiH konačno dobile sistem koji će na matematički precizan način ukazati na realno stanje stvari u našoj kompaniji. Pomoću ovog sistema u svakom trenutku imat ćemo jasan pregled o svakom segmentu našeg poslovanja, što će nam dodatno omogućiti donošenje pravovremenih i kvalitetnih odluka izjavio je predsjednik Uprave ŽFBiH dr.sc. Nedžad Osmanagić na svečanosti održanoj 05.01.2011. godine povodom započete produkcije.

Za isporuku SAP licenci, međunarodnim tenderom izabrana je firma B4B iz Hrvatske, koja je ovaj projekat u cijelosti implementirala u Hrvatskim željeznicama i koja je sa predstavnicima ŽFBiH sačinjavala projektni tim za implementaciju ovog projekta u našoj kompaniji.

Željeznice FBiH dobile su ovim sistemom alat za optimiziranje i upravljanje poslovanjem, kao i alat pomoću kojeg može komunicirati sa svim željeznicama u Evropi koje su, također, uvele ovaj sistem radi optimiziranja i bolje kontrole svog poslovanja rekao je Neven Lušić, direktor prodaje B4B, dodajući da je praksa pokazala da je SAP praktično postao neodvojiv od kvalitetnog procesa poslovnog upravljanja.