26 Maj 2024 godine

Željeznicama FBiH blokirani računi, ugrožena likvidnost preduzeća

ŽFBiH

(Informacija o predmetu Team System Inficom Services GmbH, Austria)

Danas, 20.05.2014. godine, blokiran je i posljednji transakcijski račun JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo. Napominjemo da je dana 27.03.2014. godine blokiran prvi od ukupno osam računa ŽFBiH na iznos od 5,3 miliona KM (uz pripadajuće kamate i sudske troškove), a na osnovu pravosnažne i izvršne presude Suda u Sarajevu od strane tužitelja Team System Inficom Services GmbH iz Austrije. Do sada je po ovom osnovu tužitelj od ŽFBiH naplatio oko 300.000 KM, a ostatak duga i dalje je enormno visok i iznosi cca 5 miliona KM. Podsjećamo da je uzrok problema plaćanje obaveza za tzv. „projekat“ polaganja optičkog kabla koji je urađen mimo zakonskih procedura i kojeg je Ured za reviziju institucija u FBiH proglasio neupotrebljivim i štetnim za ŽFBiH.

Neshvatljivo je da se u ovako teškom trenutku za ŽFBiH kao i Državu u cjelini, blokiraju svi računi i na taj način u potpunosti onemogući poslovanje Preduzeća u momentu kada je neophodno uspostaviti odvijanje redovnog i bezbjednog željezničkog saobraćaja za potrebe bh. privrednih subjekata i građana. ŽFBiH neće biti u mogućnosti da pravovremno reaguju u cilju sanacije novonastalih šteta na prugama, upitna je isplata plaća i drugih materijalnih troškova uposlenicima, kao i nemogućnost ispunjavanja finansijskih obaveza prema dobavljačima i komitentima.

Napominjemo da VD Predsjednik Uprave-Generalni direktor radi u tehničkom mandatu bez imenovanih članova Uprave i ne može uposlenicima, komitentima i privrednim subjektima, garantovati brzo rješenje novonastalog problema.