24 Juni 2024 godine

Željezničari nastavili radove na sanaciji mosta Gostiva

ŽFBiH

Opštinske vlasti Živinica preuzele su na sebe obavezu sanacije korita rijeke Gostelja i na taj način omogućile željezničarima da nastave radove na sanaciji nasipa oko mosta Gostiva, kako bi se što prije osposobio saobraćaj na relaciji Živinice-Donja Višća-Banovići.

Podsjećamo, jutros u 10 sati grupa građana iz MZ „Golubinjak“ onemogućila je željezničare da nastave radove na otklanjanju šteta, zahtijevajući od njih da izvrše sanaciju korita rijeke Gostelja, što je van mogućnosti i nadležnosti ŽFBiH.

Iz tih razloga ŽFBiH su uputile apel nadležnima iz Opštine Živinice i Kantonalnog štaba Civilne zaštite da se angažuju u rješavanju problema i omoguće ŽFBiH nastavak radova na sanaciji.