19 April 2024 godine

Austrijanci poslali ŽFBiH vrijednu donaciju

Mjerni voz OBB

Austrijske željeznice (OBB) poslale su Željeznicama FBiH i Željeznicama RS vrijednu donaciju, kako bi im pomogle da što prije saniraju posljedice izazvane katastrofalnim poplavama koje su u maju pogodile BiH. Naime, poslali su mjerna kola koja će pomoći da se otkrije pravo stanje kolosijeka, posebno onih dionica koje su poplave znatno oštetile.

Mjerna kola stigla su na peron glavne Željezničke stanice u Sarajevu u subotu 05.07.2014. godine, odakle je nastavljeno ispitivanje pruge od Sarajeva do Čapljine.

Nakon mjerenja Željeznice FBiH i Željeznice RS dobit će rezultate koji će pokazati stanje kolosijeka, a na osnovu tih rezultata obavit će se eventualne popravke.

Mjerni voz sastavljen od lokomotive, mjernog i pratećeg vagona, izazvao je pažnju duž pruge kojom se kretao.

Inače, ovakva mjerenja mjernim kolima prema pravilnicima su predviđena dva puta godišnje. Predstavnici željeznica obje kompanije u BiH izrazili su zahvalnost za ovu donaciju, koja će još više poboljšati sigurnost saobraćaja na prugama u BiH.