30 Maj 2024 godine

Vlada FBiH imenovala novu Upravu ŽFBiH

ŽFBiH

Na 124. sjednici održanoj u Sarajevu 10.07.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti Predsjednika Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Istovremeno, Vlada FBiH je, nakon provedene konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo zadonošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Saglasnost je data za Nijaza Puzića za poziciju generalnog direktora – predsjednika Uprave u JP ŽFBiH d.o.o Sarajevo, Asima Aljića za izvršnog direktora za pravne i kadrovskeposlove, Mirsada Haskovića za izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora, Vladu Budimira za izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture, Enisa Džafića za izvršnog direktora za ekonomske poslove i Rešada Mandžu za izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija.