17 Juli 2024 godine

Bijedić: Riješiti nagomilane probleme u ŽFBiH

ŽFBiH

Federalni ministar prometa i komunikacija mr. Enver Bijedić, Uprava ŽFBiH predvođena predsjednikom-generalnim direktorom dr.sc. Nedžadom Osmanagićem, predstavnici svih sindikata i Vijeća zaposlenika ŽFBiH održali su u ponedjeljak 26.03.2012. godine sastanak na kojem je razgovarano o aktuelnoj situaciji u ŽFBiH.

Na sastanku koji je sazvao resorni ministar, a na inicijativu Uprave ŽFBiH i sindikata, razgovaralo se o poslovanju ŽFBiH u uslovima ograničenih budžetskih sredstava, implementaciji Zakona o finansijskoj konsolidaciji, stvaranju uslova za puštanje u promet niskopodnog elektromotornog voza i Talgo vagona, te o kolektivnom ugovoru željezničara.

Nakon što je Predsjednik Uprave izložio situaciju vezanu za nedovoljno finansiranje ŽFBiH od strane Vlade FBiH, odnosno, neispunjavanje zakonske obaveze Vlade FBiH prema ovom javnom preduzeću, ministar Bijedić je donio određene zaključke koji bi trebali doprinijeti sistematskom rješavanju nagomilanih problema.