30 Maj 2024 godine

Demant Elektroprivrede BiH: Željeznice FBiH voze! Željezničari sami održavaju privredni sistem u FBiH!

ŽFBiH

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine snažno i argumentirano odbacuju navode Elektroprivrede Bosne i Hercegovine o tome da Željeznice FBiH ne rade! Kao dugogodišnji partneri čija se saradnja temelji na obavezi da, kao javna preduzeća, servisiramo potrebe građana i privrede BiH, šokirani smo neutemeljenim i neargumentiranim navodima koji su plasirani 07.02.2012. godine sredstvima javnog informisanja.

Samo u ovom trenutku, u krugu Termoelektrane Tuzla nalazi se 122 vagona natovarenih ugljem koje su dopremile ŽFBiH i koji čekaju da ih uposlenici TE Tuzla istovare. Neistovaranjem ovako velikog broja kola, TE Tuzla može stvoriti probleme ŽFBiH, jer su nam kola potrebna radi daljeg, kontinuiranog opskrbljivanja privrednih sistema FBiH.

Od početka elementarne nepogode 03.02.2012. godine, Željeznice Federacije BiH uspjele su, gdje god je to bilo moguće, isporučiti komitentima ugovorene količine robe, odnosno, u granicama potreba privrede, vrši se redovna dostava vagona i robe. Naglašavamo, da se održavanje privrednog sistema u BiH odvija uz vrlo skromna tehnička sredstva, maksimalan angažman ljudi i ogromne rizike koje poduzimaju željezničari FBiH da bi željeznički saobraćaj i u uslovima elementarne nepogode funkcionirao, tj. da ne bi zamro privredni život u našoj zemlji!

Učinjeni su ogromni napori da se prevezu sve raspoložive količine uglja za termoelektrane, s obzirom na to da su deponije termoelektrana u Tuzli i Ćatićima zaledile, što otežava korištenje tog uglja. Smrzavanje uglja jeste problem za termoelektrane, međutim, ugalj na ovako niskim temperaturama smrzava u bilo kojem obliku transporta i to nije krivica Željeznica FBiH.

Od početka elementarne nepogode koja je zahvatila cijelu BiH, uposlenici ŽFBiH područje Tuzla, na kojem se vrši najveći prevoz tereta za privredne subjekte u FBiH, odmah su se organizirali za djelovanje u vanrednim situacijama. Ni u jednom momentu nije došlo do zastoja u odvijanju željezničkog saobraćaja u Tuzlanskom kantonu. Svi pružni pravci prema Brčkom, Zvorniku i Doboju su u funkciji. Sve količine uglja utovarene u rudnicima Banovići, Đurđevik i Kreka za potrebe Termoelektrane Tuzla, prevezene su prethodnih dana.

Za Gikil Lukavac dopremljene su tri kompozicije sa po 13 vagona natovarenih ugljem, što bi im do kraja sedmice trebalo omogućiti uredno odvijanje tehnoloških procesa. Zahvaljujući željezničarima koji su dan i noć prokopavali snježne nanose, osposobljena je pruga za Brezu i 07.02.2012. godine krenuo je voz iz Breze natovaren ugljem za Termoelektranu u Ćatićima. U ovim uslovima elementarne nepogode, još jednom dolazi do izražaja uloga i značaj ŽFBiH i obaveza države da više brine o svom dobru.