24 Juni 2024 godine

Željezničari sami održavaju privredni sistem u FBiH!

ŽFBiH

Probijanjem ogromnih snježnih nanosa iz pravca Jablanice i Mostara prema Drežnici, koje se očekuje 07.02.2012. godine u kasnim poslijepodnevnim satima, trebali bi se ostvariti preduslovi za ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Ploče. Potpuno sami i maksimalno organizovani, željezničari FBiH bore se da prokrče posljednjih 10 metara pruge koja je danima blokirana desetinama metara snijega.

Podsjećamo da se usljed elementarnih nepogoda od 04.02.2012. godine, željeznički saobraćaj u FBiH odvija pod otežanim uvjetima. Međutim, željezničari FBiH  uspjeli su vlastitim angažmanom, uz velike napore i bez ičije pomoći održati sistem i spriječiti privredni kolaps.

Na pruzi Sarajevo-Doboj-Bosanski Šamac željeznički saobraćaj odvijao se otežano sa zakašnjenjima putničkih vozova. Međunarodni vozovi prema Beogradu i Budimpešti su u funkciji, a prema južnoj pruzi, saobraćaj se odvijao na relaciji Sarajevo-Pazarić, odnosno, Bradina.

Ulažući maksimalne napore, Željeznice Federacije BiH uspjele su, gdje god je to bilo moguće, isporučiti komitentima ugovorene količine robe. Učinjeni su ogromni napori da se prevezu sve raspoložive količine uglja za termoelektrane, s obzirom na to da su deponije termoelektrana u Tuzli i Ćatićima zaledile, što otežava korištenje tog uglja. Međutim, to nije krivica Željeznica FBiH za šta nas neargumentovano proizivaju iz Elektroprivrede, tim prije što  122 vagona natovarenih ugljem, koje su ŽFBiH dopremile TE Tuzla, čekaju na istovar u krugu TE Tuzla.

Od početka elementarne nepogode koja je zahvatila cijelu BiH, uposlenici ŽFBiH područje Tuzla, na kojem se vrši najveći prevoz tereta za privredne subjekte u FBiH, odmah su se organizirali za djelovanje u vanrednim situacijama. Svi pružni pravci prema Brčkom, Zvorniku i Doboju su u funkciji. Sve količine uglja natovarene u rudnicima Banovići, Đurđevik i Kreka za potrebe Termoelektrane Tuzla, prevezene su prethodnih dana.

Za Gikil Lukavac dopremljene su tri kompozicije sa po 13 vagona natovarenih ugljem, što bi im do kraja sedmice trebalo omogućiti uredno odvijanje tehnoloških procesa. Zahvaljujući željezničarima koji su dan i noć prokopavali snježne nanose, osposobljena je pruga za Brezu i 07.02.2012. godine krenuo je voz iz Breze natovaren ugljem za Termoelektranu u Ćatićima.

Zbog izuzetno niskih temperatura u Arcelor Mittalu vrši se otežan, ali neprekidan, istovar vagona tovarenih ugljem i utovar finalnih proizvoda. Probijanjem posljednjeg snježnog džepa na južnoj pruzi kod Drežnice, trebali bi se ostvariti preduslovi za pokretanje određenih količina robe za Arcelor Mittal i Gikil Lukavac, koje su danima stacionirane u Pločama i koje zbog blokade južnog dijela pruge od 04.02.2012. nisu mogle biti dopremane na svoje odredište.

 U ovim uslovima elementarne nepogode, još jednom dolazi do izražaja uloga i značaj ŽFBiH kao javnog servisa, ali i obaveza države da više brine o svom dobru kako bi željeznice u svim uslovima bile snažnije u službi građana i bh. privrede. Bez bilo kakve pomoći, uz skromna mehanička sredstva, ogroman napor ljudi i vlastiti rizik, željezničari FBiH poduzimaju sve da privredni život u zemlji ne bi i u uslovima elementarne nepogode zamro!