17 Juli 2024 godine

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16,  89/18 i 44/22), člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 13/19, 09/21 i 53/21), člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15, 24/17, 68/22 i 83/23), člana 15. Pravilnika o radu JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, člana 5. i 7. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: UD-17695-1-12./2023 od 12.10.2023. godine, saglasnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj: 05-45-1789-1/23 od 16.10.2023. godine, Uprava Društva raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za sljedeća radna mjesta:

 

ŽELJEZNIČKI OPERATOR

 1. 1. Mašinovođa otvorene pruge III rang u Radnoj jedinici vuče vozova Mostar, Služba za vuču vozova i OŠV Mostar, Prometno poslovno područje Mostar – 5 izvršilaca,

Mjesto rada: Mostar

 1. 2. Mašinovođa otvorene pruge III rang u Radnoj jedinici vuče vozova, Služba za vuču vozova Sarajevo, Prometno poslovno područje Sarajevo – 12 izvršilaca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 3. Mašinovođa otvorene pruge III rang u Radnoj jedinici vuče Zenica, Služba za vuču vozova i OŠV Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 10 izvršilaca,

Mjesto rada: Zenica

 1. 4. Mašinovođa otvorene pruge III rang u Radnoj jedinici vuče vozova i OŠV, Služba za vuču vozova i OŠV Tuzla, Prometno poslovno područje Tuzla – 5 izvršilaca,

Mjesto rada: Tuzla

 1. 5. Zavarivač (KV) u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 6. Zavarivač (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Dobošnica

 1. 7. Bravar (KV) u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 3 izvršioca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 8. Bravar (KV) u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Zenica

 1. 9. Bravar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Dobošnica

 1. 10. Bravar za tekuću opravku Čapljina (KV) u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Mostar, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Mostar – 3 izvršioca,

Mjesto rada: Čapljina

 1. 11. Stolar (KV) u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Zenica

 1. 12. Stolar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Dobošnica

 1. 13. Farbar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Dobošnica

 1. 14. Metalostrugar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Dobošnica

 1. 15. Pomoćni radnik u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Zenica

 1. 16. Čistač prostorija u Radionici za održavanje lokomotiva, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 17. Čistač šinskih vozila i prostora u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 5 izvršilaca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 18. Robno-putnički blagajnik i carinski radnik Bosanska Poljana, Mramor, Srebrenik, Bukovac u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Bosanska Poljana, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Bosanska Poljana, Mramor, Srebrenik, Bukovac

 1. 19. Kondukter u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 20. Kondukter u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Zenica

 1. 21. Magaciner-kolski-vagar Alipašin Most, Sarajevo Teretna i Rajlovac u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Alipašin Most, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 22. Magaciner, kolski-vagar u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica Željezara, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Zenica

 1. 23. Magaciner kolski Maglaj u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Maglaj

 1. 24. Magaciner-kolski u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Lukavac, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Lukavac

 1. 25. Pregledač kola PPP u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 3 izvršioca,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 26. Pregledač kola Željezara u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Zenica

 1. 27. Pregledač kola Maglaj u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Maglaj

 1. 28. Pregledač kola Lukavac u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Tuzla, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Lukavac

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA

 1. 29. Vozovođa-vođa manevre PI SA u Radnoj jedinici Stanica Podlugovi (Pod nadzorom Breza), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca

Mjesto rada: Podlugovi

 1. 30. Manevrista PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 3 izvršioca

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 31. Manevrista-skretničar PI SA u Radnoj jedinici Stanica Sarajevo, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 32. Manevrista-skretničar Konjic PI MO u Radnoj jedinici Stanica Konjic (pod nadzorom Ovčari), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac

Mjesto rada: Konjic

 1. 33. Manevrista-skretničar PI MO u Radnoj jedinici Stanica Bačevići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac

Mjesto rada: Bačevići

 1. 34. Manevrista-kočničar PI MO u Radnoj jedinici Stanica Čapljina (pod nadzorom Šurmanci), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac

Mjesto rada: Čapljina

 1. 35. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac

Mjesto rada: Maglaj

 1. 36. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Zavidovići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac

Mjesto rada: Zavidovići

 1. 37. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Zenica Teretna (pod nadzorom Nemila), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac

Mjesto rada: Zenica

 1. 38. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac

Mjesto rada: Zenica

 1. 39. Manevrista-skretničar PI TZ u RJ Stanica Ljubače, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca

Mjesto rada: Ljubače

 1. 40. Manevrista-skretničar bloka II PI TZ u RJ Stanica Donja Višća, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca

Mjesto rada: Donja Višća

 1. 41. Manevrista PI TZ u RJ Stanica Bosanska Poljana, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca

Mjesto rada: Bosanska Poljana

 1. 42. Manevrista PI TZ u RJ Stanica Kreka, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac

Mjesto rada: Kreka

 1. 43. Skretničar PI ZE u RJ Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca

Mjesto rada: Zenica

 1. 44. Skretničar PI TZ u RJ Stanica Lukavac, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 3 izvršioca

Mjesto rada: Lukavac

 1. 45. Skretničar PI TZ u RJ Stanica Kalesija, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca

Mjesto rada: Kalesija

 1. 46. Čistač prostorija i perona u RJ Stanica Sarajevo, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 47. Čistač prostorija i perona u RJ Stanica Mostar, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 2 izvršioca

Mjesto rada: Mostar

 1. 48. Elektromehaničar u RG Alipašin Most (KV) u RJ za SS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 49. Elektromehaničar u RG Sarajevo (KV) u RJ za TK uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 50. Elektromehaničar RG-1 Sarajevo (KV) u RJ za KM Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 51. Elektromehaničar RG-1 Podlugovi (KV) u RJ za KM Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Podlugovi

 1. 52. Elektromehaničar u RG Mostar (KV) u RJ za SS uređaje Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Mostar

 1. 53. Elektromehaničar RG-1 Mostar (KV) u RJ za KM Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Mostar

 1. 54. Elektromehaničar JS u RG JS (KV) u RJ za EEP i JS Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Mostar

 1. 55. Elektromehaničar SS u RG Zenica (KV) u RJ za SS uređaje Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Zenica

 1. 56. Elektromehaničar JS u RG Zenica (KV) u RJ za KM Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca,

Mjesto rada: Zenica

 1. 57. Elektromehaničar JS u RG Zavidovići (KV) u RJ za KM Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Zavidovići

 1. 58. Elektromehaničar u RG EEP (KV) u RJ za EEP i JS Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica –  1 izvršilac,

Mjesto rada: Zenica

 1. 59. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruga i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 60. Vozač/drugi rukovalac teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruga i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 61. Automehaničar u Radionici za opravku teške pružne mehanizacije u Blažuju, Služba za mehanizirano održavanje pruga i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac,

Mjesto rada: Blažuj

 1. 62. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Sarajevo, Služba za građevinske poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 6 izvršilaca

Mjesto rada: Sarajevo

 1. 63. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Kakanj, Služba za građevinske poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 3 izvršioca

Mjesto rada: Kakanj

 1. 64. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Konjic, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 5 izvršilaca

Mjesto rada: Konjic

 1. 65. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Mostar, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 2 izvršioca

Mjesto rada: Mostar

 1. 66. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Zavidovići, Služba za građevinske poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 4 izvršioca

Mjesto rada: Zavidovići

 1. 67. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Zenica, Služba za građevinske poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 5 izvršilaca

Mjesto rada: Zenica

 1. 68. Pružni radnik u RJ ZOP Živinice, Služba za građevinske poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 3 izvršioca.

Mjesto rada: Živinice

Kratak opis poslova za pozicije 1., 2., 3. i 4. Mašinovođa otvorene pruge III rang: vrši vuču sa vučnim vozilima za koje ima položen stručni ispit za zvanje mašinovođe otvorene pruge po Pravilniku 646, na prugama koje poznaje shodno odredbama Pravilnika 243 i Uputstva 246, prilikom rada, mašinovođa vučnog vozila odgovoran je i mora da primjenjuje: tehničke propise s obzirom na konstrukciju vučnog vozila, propise o eksploataciji vučnog vozila, propise o prugama i postrojenjima na pruzi i uz prugu, odredbe Pravilnika i Uputstava za vršenje izvršne službe u željezničkom saobraćaju.

Kratak opis poslova za pozicije 5. i 6. Zavarivač: radi sve zavarivačke poslove u procesu održavanja putničkih i teretnih vagona tehnikama električnog, autogenog zavarivanja, MIG zavarivanja i tvrdog lemljenja, kao što su zavarivanje manganskih ploča, sanduka kola, raznih mehanizama na kolima, vrata na kolima, grijanje limova radi ravnanja, grijanje osjetljivih dijelova radi demontaže, sječenje limova veće debljine autogeno i slično.

Kratak opis poslova za pozicije 7. i 9. Bravar: obavlja bravarske poslove na održavanju i opravci teretnih i putničkih vagona tj. defektaža, rastavljanje, čišćenje, pregled, ispitivanje dijelova, odmašćivanje, opravak oštećenih dijelova, montaža i provjera funkcionalnosti sklopova, u sklopu svoje stručne osposobljenosti.

 

Kratak opis poslova za poziciju 8. Bravar: obavlja sve opravke na voznim sredstvima vezane za bravarske poslove na tekućoj, redovnoj i vanplanskoj opravci lokomotiva i vagona, vrši izmjenu istrošenih kočionih papuča na voznim sredstvima, kućišta za papuče, trokutnih motki, gibnjeva, ležajeva i otklanja sve druge nedostatke na obrtnim postoljima i sanduku lokomotiva i vagona.

Kratak opis poslova za poziciju 10. Bravar za tekuću opravku: vrši opravku donjeg stroja kola, vrši izmjenu vazdušnih poluspojki i poluspojki za parno grijanje, vrši opravku i pritezanje odbojnika, vrši pritezanje labavih dinamo-mašina, izmjenu i opravku kardanskih osovina, opravlja prelazne mostove, sve vrste slavina na vazdušnim kočnicama, kočnicama u slučaju opasnosti, pritvrdnim i ručnim kočnicama, u sklopu svoje stručne osposobljenosti.

Kratak opis poslova za poziciju 11. Stolar: obavlja sve poslove na stolarskim mašinama, vrši opravke vrata, prozora, stepeništa, patosa i sjedišta na vagonima, obrađuje i vrši ugradnju materijala od drveta na voznim sredstvima, vrši opravku stolova, vrata, stolica na objektima u radionici.

 

Kratak opis poslova za poziciju 12. Stolar: vrši prijem i upoznavanje sa radnim zadatkom od predpostavljenog, upoznavanje i dosljedna primjena radnih uputa o radu na stolarskim mašinama, pravilnika i tehničke dokumentacije, obrada građe na stolarskim mašinama, demontaža i montaža podne i oplatne daske.

Kratak opis poslova za poziciju 13. Farbar: vrši pripremu vagona za farbanje, vrši temeljno i završno farbanje vagona komplet, vrši miješanje boja po pravilu o razrađivanju, mora poznavati vrste boja i tehnologiju rada, mora svakodnevno održavati i prati šprice za farbanje kao i četke i valjke.

 

Kratak opis poslova za poziciju 14. Metalostrugar: svakodnevno prima radne zadatke od poslovođe, vrši obradu dijelova na velikom strugu, vrši mašinsku obradu dijelova za vagone, za održavanje radionice i drugo na tokarskom stroju, radi na održavanju higijene radnog mjesta, vodi brigu o protivpožarnoj zaštiti i HTZ opremi.

 

Kratak opis poslova za poziciju 15. Pomoćni radnik: radi na poslovima čišćenja u procesu rada kao što su čišćenje i pranje dijelova obrtnih postolja, osovinskih sklopova, ležajeva i slično, obavlja čišćenje radionice sa pripadajućim kanalima uz odvoz smeća na odgovarajuće mjesto.

 

Kratak opis poslova za poziciju 16. Čistač prostorija: vrši čišćenje kancelarija i prostorija konačišta i škole za poučavanje lokomotivskog osoblja, ne dozvoljava ulazak u prostorije nepozvanim licima u toku obavljanja svoje dužnosti, odgovoran je za stanje inventara i pribora u prostorijama dodijeljenim za čišćenje u toku obavljanja svoje dužnosti, čisti vučna vozila (unutra i spolja).

 

Kratak opis poslova za poziciju 17. Čistač šinskih vozila i prostora: vrši temeljno i redovno čišćenje prostorija, kruga, i šinskih vozila vani i iznutra, obezbjeđuje čistoću i urednost prostorija koje čisti, svako čišćenje obavlja korištenjem pogodnih sredstava za čišćenje i za pranje, vrši ambulantno čišćenje vagona na vozovima za prevoz putnika u prolazu, a koja imaju zadržavanje u stanici duže od 15 minuta.

 

Kratak opis poslova za poziciju 18. Robno-putnički blagajnik i carinski radnik: zaključuje ugovore o prevozu pošiljaka i obavlja poslove kod izmjena ugovora o prevozu, vrši obračun i naplatu prevoznih troškova, vrši obračun i naplatu naknada za sporedne usluge nastalih prije/poslije zaključenja ugovora o prevozu, vrši ispravke tarifa i propisa potrebnih za rad blagajne, sastavlja dnevne, dekadne i mjesečne račune blagajne, obavlja poslove iz nadležnosti računopolagača blagajne.

 

Kratak opis poslova za pozicije 19. i 20. Kondukter: obavlja poslove koji su predviđeni za to radno mjesto Zakonom, pravilnicima i uputstvima o prevozu na željeznici, vrši pregled voznih isprava, obavlja dužnosti namijenjene za uredan prihvat i otpremu putnika.

Kratak opis poslova za pozicije 21. i 22. Magaciner-kolski-vagar: vrši obilazak stanice u cilju utvrđivanja stalnog stanja kola, sastavlja i daje SRP, SVM i SPK, sastavlja i predaje kolske izvještaje svaki dan do 17 sati grupi za eksploataciju vagona, prima kolske narudžbenice Kol-23, vodi evidenciju Kol-24 i odobravanje vagona za utovar – istovar, vodi evidenciju o vagonima koji su vagani, vodi brigu o ispravnosti vage, prijavljuje kvarove šefu radne jedinice, čuva kolsku vagu i pazi od otuđenja sve kolske pošiljke u toku svog radnog vremena.

Kratak opis poslova za pozicije 23. i 24. Magaciner-kolski: vrši obilazak stanice u cilju utvrđivanja stalnog stanja kola, sastavlja i daje SRP, SVM i SPK, sastavlja i predaje kolske izvještaje svaki dan do 17 sati grupi za eksploataciju vagona, prima kolske narudžbenice Kol-23, vodi evidenciju Kol-24 i odobravanje vagona za utovar – istovar.

Kratak opis poslova za pozicije 25., 26., 27. i 28. Pregledač kola: vrši sačekivanje, pregled i ispraćaj vozova, kod pregleda vozova vrši kontrolu tehničke ispravnosti trčećeg stroja kola, sanduka kola, odbojnih i vlačnih uređaja, tovara, inventara, pokretnih kolskih dijelova, vrši pregled ispravnosti vazdušne ručne i pomoćne kočnice, kočnice visokog pritiska, ispravnost elektronske i mehaničko – pneumatske protuklizne zaštite, prati rokove redovne opravke i kontrolnih pregleda.

 

Kratak opis poslova za poziciju 29. Vozovođa-vođa manevre: vrši popis svih vozova koji se formiraju u stanici, sastavlja teretnicu i S-66 i druge priloge putnog lista vozova, rukovodi manevarskim odredom, vrši sastav i rastav vozova.

 

Kratak opis poslova za pozicije 30., 41. i 42. Manevrista: obavlja manevarske poslove, postavlja puteve vožnje voza po naređenju otpravnika vozova ili rukovaoca manevre, postavlja manevarske puteve vožnje i prati manevarski sastav po naređenju otpravnika vozova.

Kratak opis poslova za pozicije 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39. i 40. Manevrista-skretničar: vrši sastav i rastav vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar – istovar, pranje i čišćenje, vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica.

 

Kratak opis poslova za poziciju 34. Manevrista-kočničar: obavlja manevarske poslove, postavlja puteve vožnje voza po naređenju otpravnika vozova ili rukovaoca manevre, postavlja manevarske puteve vožnje i prati manevarski sastav po naređenju otpravnika vozova, rukuje uređajima i postrojenjima za obezbjeđenje prometa i kontroliše njihovu ispravnost.

 

Kratak opis poslova za pozicije 43., 44. i 45. Skretničar: vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica, vrši sastavljanje i rastavljanje vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar i istovar, vrši osvjetljenje signala i skretnica.

Kratak opis poslova za pozicije 46. i 47. Čistač prostorija i perona: vrši čišćenje poslovnih prostorija, vrši čišćenje perona, vrši čišćenje sanitarnih čvorova, obezbjeđuje sredstva za higijenu na mjestima gdje je to predviđeno, vrši čišćenje pristupnih prostora peronima.

Kratak opis poslova za pozicije 48., 52. i 55. Elektromehaničar: obavlja poslove i zadatke iz radnog naloga na preventivnom i interventnom održavanju SS uređaja prema tehničkim normativima i propisima, učestvuje u mjerenjima i ispitivanjima neispravnih dijelova ili sklopova SS uređaja, te demontiranju istih i dostavljanju istih na opravku, vrši zamjenu neispravnih dijelova ili sklopova na SS uređajima.

 

Kratak opis poslova za poziciju 49. Elektromehaničar: obavlja poslove i zadatke iz radnog naloga na preventivnom i interventnom održavanju TK uređaja prema tehničkim normativima i propisima, učestvuje u mjerenjima i ispitivanjima neispravnih dijelova ili sklopova TK uređaja, te demontiranju istih i dostavljanje na opravku, vrši zamjenu neispravnih dijelova ili sklopova na TK uređajima.

 

Kratak opis poslova za pozicije 50., 51., 53., 56. i 57. Elektromehaničar: obavlja poslove preventivnog održavanja KM prema Pravilniku 213., Uputstvu 262. i normativima, obavlja poslove investicionog održavanja KM i remonta KM prema Pravilniku 213., Uputstvu 262., normativima i odgovarajućim elaboratom, obavlja poslove i zadatke na interventnom održavanju u skladu sa Pravilnicima 213. i 313. i Uputstvima 227., 228., 262. i 79.

 

Kratak opis poslova za poziciju 54. Elektromehaničar: izvršava poslove i radne zadatke prema radnom nalogu u skladu sa normama, tehničkim normativima i standardima na preventivnom, investicionom i interventnom održavanju, podnosi izvještaj za izvršene radove, primjenjuje propisane mjere zaštite pri radu na postrojenjima, uređajima i instalacijama jake struje.

Kratak opis poslova za poziciju 58. Elektromehaničar: priprema alat za rad, vrši stalan nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima, vrši montiranje opreme i popravljanje kvarova, permanentno prati i usavršava vlastito znanje iz oblasti i sigurnosti željezničkog saobraćaja.

Kratak opis poslova za poziciju 59. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije: obavlja složenije poslove i zadatke pripreme, opsluživanja u rukovanju mašinom sa kojom je zadužen, vrši redovne kontrole radova na mašini prema zahtjevima proizvođača mašina i važećim uputstvima, nadzire i aktivno učestvuje u opravci svih elemenata (sklopova i podsklopova) mašina.

 

Kratak opis poslova za poziciju 60. Vozač/drugi rukovalac teške pružne mehanizacije: obavlja poslove i zadatke pripreme, opsluživanja i rukovanja mašinom sa kojom je zadužen, vrši redovne kontrolne radove na mašini prema zahtjevima proizvođača mašina i važećim uputstvima, radi na opravci i čišćenju svih elemenata (sklopova i podsklopova) mašine.

 

Kratak opis poslova za poziciju 61. Automehaničar: vrši tehnički pregled svih vrsta vozila i mehanizacije, vrši mjesečni tehnički pregled svih vozila po unaprijed izrađenom planu pregleda zajedno sa vozačem vozila, planira potrebni materijal za izvođenje radova na vozilima i mehanizaciji kao i za njihovu opravku, zajedno sa poslovođom, vodi računa o ispravnosti drumskih i šinskih vozila, kao i ostalih mašina sitne mehanizacije i vrši nabavku potrebnih dijelova za iste.

 

Kratak opis poslova za pozicije 62., 63., 64., 65., 66., 67. i 68. Pružni radnik: radi na polaganju kolosjeka sa novim ili polovnim materijalom, vrši ugrađivanje zastora od tucanika i šljunka, vrši polaganje skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, vrši demontiranje skretnica sa slaganjem i prenosom materijala, vrši demontiranje svih vrsta kolosjeka sa prenosom, slaganjem, utovarom i istovarom materijala.

II

Izbor kandidata za radna mjesta iz tačke I ovog javnog konkursa vrši Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i internim aktima Društva, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Uprava Društva.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos, nije predviđen probni rad.

III

OPŠTI USLOVI

Kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere.

IV

POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova iz tačke III ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1. 1. Za pozicije pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. Mašinovođa otvorene pruge III rang:
 • zanimanje: tehničar vuče – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo po Pravilniku 243 (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 2. Za poziciju pod rednim brojem 5. Zavarivač:
 • zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • posebna zdravstvena sposobnost.
 1. 3. Za poziciju pod rednim brojem 6. Zavarivač:
 • zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • Atest CO-2 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 4. Za poziciju pod rednim brojem 7. Bravar:
 • zanimanje: KV metalske struke – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 5. Za pozicije pod rednim brojem 8., 9. i 10. Bravar/Bravar za tekuću opravku:
 • zanimanje: KV bravar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 6. Za pozicije pod rednim brojem 11.i 12. Stolar:
 • zanimanje: KV stolar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 7. Za poziciju pod rednim brojem 13. Farbar:
 • zanimanje: KV – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 8. Za poziciju pod rednim brojem 14. Metalostrugar:
 • zanimanje: KV tokar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 9. Za pozicije pod rednim brojem 15., 16., 17., 46. i 47. Pomoćni radnik/Čistač prostorija/Čistač šinskih vozila i prostora/Čistač prostorija i perona:
 • zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 10. Za poziciju pod rednim brojem 18. Robno-putnički blagajnik i carinski radnik:
 • zanimanje: STT/Transportni komercijalista – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 11. Za pozicije pod rednim brojem 19. i 20. Kondukter:
 • zanimanje: kondukter – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 12. Za pozicije pod rednim brojem 21., 22., 23. i 24. Magaciner-kolski-vagar:
 • zanimanje: STT/STM – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 13. Za pozicije pod rednim brojem 25., 26., 27. i 28. Pregledač kola:
 • zanimanje: tehničar TKS/Pregledač kola – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 14. Za poziciju pod rednim brojem 29. Vozovođa-vođa manevre:
 • zanimanje: vozovođa – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 15. Za pozicije pod rednim brojem 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Manevrista/Manevrista-skretničar/Manevrista-kočničar:
 • zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 16. Za pozicije pod rednim brojem 43., 44. i 45. Skretničar:
 • zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 17. Za pozicije pod rednim brojem 48., 49., 52., 54., 55., 56., 57. i 58. Elektromehaničar:
 • zanimanje: KV elektromehaničar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 18. Za pozicije pod rednim brojem 50., 51. i 53. Elektromehaničar:
 • zanimanje: KV – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 19. Za pozicije pod rednim brojem 59. i 60. Vozač/prvi-drugi rukovalac teške pružne mehanizacije:
 • zanimanje: KV metalske/elektro struke – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 20. Za poziciju pod rednim brojem 61. Automehaničar:
 • zanimanje: KV automehaničar/dizelmehaničar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 21. Za poziciju pod rednim brojem 62., 63., 64., 65., 66., 67. i 68. Pružni radnik:
 • zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

Ukoliko je kandidat ratni vojni invalid ili član njegove porodice, član porodice šehida, član porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, lice zaslužno u odbrambeno–oslobodilačkom ratu, nezaposleni demobilisani borac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem) i druga lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja po posebnom zakonu, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove za prijem u radni odnos iz javnog oglasa.

V

Prijave kandidata treba da sadrže svojeručno potpisanu izjavu sa biografijom u kojoj se navode kontakt podaci kandidata (adresa, broj telefona i sl.). Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. 1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 2. 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 3. 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena fotokopija),
 4. 4. Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije za koje se radno iskustvo traži (original ili ovjerena fotokopija),
 5. 5. Ovjerena izjava da se protiv njega ne vodi krivični postupak (lična izjava ovjerena u općini ili kod notara, original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 6. 6. Ovjerena izjava da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere (lična izjava ovjerena u općini ili kod notara, original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 7. 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 646 odnosno Atest CO-2 (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije – radna mjesta za koje se položen stručni ispit 646 ili Atest CO-2 traže (original ili ovjerena fotokopija),
 8. 8. Ukoliko je kandidat ratni vojni invalid ili član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice šehida, član porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, lice zaslužno u odbrambeno–oslobodilačkom ratu, potrebno je dostaviti Potvrdu/Uvjerenje kojim se dokazuje status ratnog vojnog invalida ili člana porodice ratnog vojnog invalida, status člana porodice šehida, status člana porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, status lica zaslužnog u odbrambeno-oslobodilačkom ratu (original ili ovjerena fotokopija),
 9. 9. Ukoliko je kandidat nezaposleni demobilisani borac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem), potrebno je dostaviti Potvrdu/Uvjerenje kojim se dokazuje status demobilisanog borca ili člana porodice demobiliziranog branioca (original ili ovjerena fotokopija),
 10. 10. Ukoliko je kandidat nezaposleni demobilisani borac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem), potrebno je dostaviti Potvrdu/Uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje da je kandidat nezaposleno lice (original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 11. 11. Ukoliko je kandidat nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem), potrebno je dostaviti dokaz da kandidat živi u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem (kućna lista ili Uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova – original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 12. 12. Ukoliko je kandidat lice koje ima prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima po drugom posebnom zakonu, potrebno je dostaviti Potvrdu/Uvjerenje kojim se dokazuje status takvog lica, uz pozivanje na Zakon po kojem ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima (original ili ovjerena fotokopija).

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost koja se zahtjeva za poziciju iz javnog konkursa na koju se kandidat prijavljuje i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (koje se dostavlja samo u slučaju da kandidat bude primljen u radni odnos).

Ukoliko kandidat koji bude izabran nema prethodnog radnog iskustva, odnosno ne dostavi Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu ili ne posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu po Pravilniku 646 ili Atest CO-2, a isto je traženo ovim javnim konkursom, sa izabranim kandidatima će biti zaključen ugovor o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža.

Nakon isteka ugovora o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža, kandidati su dužni položiti stručni ispit, a ukoliko ne polože stručni ispit, sa istima će biti raskinuti zaključeni ugovori o radu.

VI

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno obrazovanje, održat će se usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje, održat će se pismeni i usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

VII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, web stranici kantonalnih zavoda za zapošljavanje i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

VIII

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u u dnevnim listovima „Dnevni Avaz“ i „Večernji list“.

IX

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

X

Prijave sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima osim na lični zahtjev kandidata u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostavlja se lično na adresu ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, na poziciju pod rednim brojem  _____ (upisati redni broj pozicije ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta na koju se prijavljuje) – NE OTVARATI“.

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na samo jednu poziciju ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta, dužan je dostaviti jednu prijavu u zatvorenoj koverti, sa svim potrebnim dokazima i naznakom svih pozicija istog radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih pozicija odnosno različitih radnih mjesta, obavezan je dostaviti odvojene prijave u odvojenim zatvorenim kovertama, sa svim potrebnim dokazima za svaku od pozicija na koju se prijavljuje, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

 

UPRAVA  DRUŠTVA