17 Juli 2024 godine

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj: 26/16,  89/18 i 44/22), člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 13/19, 09/21 i 53/21), člana 58. Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15, 24/17 i 68/22), člana 15. Pravilnika o radu         JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo, člana 5. i 7. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo broj: UD-26860-1-2./2022 od 30.12.2022.godine, Uprava Društva raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za sljedeća radna mjesta:

Željeznički operator

1. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova Mostar, Služba za vuču vozova i OŠV Mostar, Prometno poslovno područje Mostar- 2 izvršioca,

2. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova, Služba za vuču vozova Sarajevo, Prometno poslovno područje Sarajevo – 5 izvršioca,

3. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče Zenica, Služba za vuču vozova i OŠV Zenica, Prometno poslovno područje Zenica – 3 izvršioca,

4. Mašinovođa otvorene pruge u Radnoj jedinici vuče vozova i OŠV, Služba za vuču vozova i OŠV Tuzla, Prometno poslovno područje Tuzla – 2 izvršioca,

5. Zavarivač (KV) u Radionici za održavanje lokomotiva, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 2 izvršioca,

6. Zavarivač (KV) u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 1 izvršilac,

7. Zavarivač (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 2 izvršioca,

8. Bravar (KV) u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 2 izvršioca,

9. Bravar (KV) u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 2 izvršioca,

10. Bravar (KV) u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica-2 izvršioca,

11. Bravar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 6 izvršilaca,

12. Stolar (KV) u Radionici za održavanje kola, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 1 izvršilac,

13. Stolar (KV) u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica- 1 izvršilac,

14. Stolar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla – 1 izvršilac,

15. Skladištar u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 1 izvršilac,

16. Dizelmehaničar (KV) u Radionici za održavanje lokomotiva, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 2 izvršioca,

17. Dizelmehaničar za održavanje i servisiranje u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica-1 izvršilac,

18. Elektromehaničar (KV) u Radionici za održavanje EMV, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 2 izvršioca,

19. Putnički blagajnik i informativni radnik PPP SA u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo –1 izvršilac,

20. Putnički blagajnik i informativni radnik PPP ZE u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

21. Kondukter u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo –6 izvršilaca,

22. Kondukter u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

23. Magaciner-kolski Semizovac, Podlugovi, Visoko u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Alipašin Most, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 2 izvršioca,

24. Magaciner-kolski Zenica Teretna u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

25. Magaciner-kolski Kakanj u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

26. Magaciner-kolski Maglaj u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

27. Magaciner, kolski vagar u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica Željezara, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 2 izvršioca,

28. Magaciner-kolski Bosanska Poljana u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Bosanska Poljana, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla-1 izvršilac

29. Magaciner-kolski u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Lukavac, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla-1 izvršilac,

30. Magaciner-kolski-vagar u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Kreka, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla-1 izvršilac,

31. Magaciner-kolski Živinice u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Živinice, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla-1 izvršilac,

32. Pregledač kola PPP u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 1 izvršilac,

33. Pregledač kola Željezara u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

34. Pregledač kola Maglaj u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

35. Pregledač kola Kakanj u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

36. Pregledač kola Kreka u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Tuzla, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla- 2 izvršioca,

37. Pregledač kola Banovići u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Tuzla, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla- 1 izvršilac,

38. Pregledač kola Živinice u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Tuzla, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla- 1 izvršilac,

39. Pregledač kola Dubrave u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Tuzla, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Tuzla- 1 izvršilac,

40. Robni blagajnik-potražni Zenica u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Zenica, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Zenica – 1 izvršilac,

41. Farbar-metalofarbar u Radionici Zenica, Prometno poslovno područje Zenica-1 izvršilac,

42. Metalostrugar (KV) u Radionici Dobošnica, Prometno poslovno područje Tuzla –1 izvršilac.

43. Čistač prostora u Radionici za održavanje EMV, Centralna radionica ŽFBiH, Sektor za održavanje šinskih vozila- 1 izvršilac,

44. Čistač u Radionici Čapljina, Prometno poslovno područje Mostar – 1 izvršilac,

45. Čistač šinskih vozila i prostora u Radnoj jedinici za tehnički pregled kola Sarajevo, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo – 1 izvršilac,

46. Rukovalac pretovarne mehanizacije i vozač u Radnoj jedinici za transportno komercijalne poslove Alipašin Most, Transportno komercijalna služba, Prometno poslovno područje Sarajevo- 1 izvršilac.

Željeznička infrastruktura

47. Kabl monter (KV) u Grupi za mjerenje i održavanje SS i TK kablova, Sektor za elektrotehničku djelatnost- 1 izvršilac,

48. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac,

49. Vozač TMD RG-1 Mostar (KV) u RJ za KM Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

50. Vozač TMD u RJ za KM Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

51. Mehaničar teške pružne mehanizacije u Radnoj jedinici mehaniziranog održavanja pruga, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac,

52. Automehaničar u Radnoj jedinici za opravku teške pružne mehanizacije Blažuj, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac,

53. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Visoko (pod nadzorom Dobrinje), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

54. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Alipašin Most, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca,

55. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Sarajevo, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

56. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca,

57. Otpravnik vozova PI SA u Radnoj jedinici Stanica Blažuj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

58. Otpravnik vozova PI ZE u Radnoj jedinici Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

59. Manevrista-skretničar Konjic PI MO u Radnoj jedinici Stanica Konjic (pod nadzorom Ovčari), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac

60. Manevrista-skretničar PI MO u Radnoj jedinici Stanica Bačevići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac

61. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

62. Manevrista-skretničar PI ZE u RJ Stanica Zavidovići, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

63. Manevrista-skretničar bloka II PI TZ u RJ Stanica Donja Višća, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca,

64. Manevrista-kočničar PI MO u Radnoj jedinici Stanica Čapljina (pod nadzorom Šurmanci), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

65. Manevrista PI ZE u RJ Stanica Kakanj (pod nadzorom Modrinje), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

66. Manevrista PI TZ u RJ Stanica Lukavac, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 3 izvršioca,

67. Skretničar PI SA u Radnoj jedinici Stanica Semizovac, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca,

68. Skretničar PI SA u Radnoj jedinici Stanica Podlugovi (pod nadzorom Breza), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

69. Skretničar PI ZE u RJ Stanica Zenica Željezara (pod nadzorom ukrsnica Jelina), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca,

70. Skretničar PI TZ u RJ Stanica Lukavac, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac,

71. Skretničar-kočničar PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 2 izvršioca,

72. Skretničar-kočničar PI TZ u RJ Stanica Kreka, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 2 izvršioca,

73. Vozovođa PI SA u Radnoj jedinici Stanica Rajlovac Teretna (Pod nadzorom Rajlovac Putna i Rasputnica Miljacka), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

74. Vozovođa-vođa manevre PI SA u Radnoj jedinici Stanica Podlugovi (pod nadzorom Breza), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

75. Vozovođa-vođa manevre PI ZE u RJ Stanica Maglaj, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca,

76. Vozovođa-vođa manevre PI ZE u RJ Stanica Zenica, Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

77. Vozovođa-vođa manevre PI ZE u RJ Stanica Kakanj (pod nadzorom Modrinje), Služba za organizaciju i sigurnost prometa Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

78. Bravar u Radnoj jedinici za opravku teške pružne mehanizacije Blažuj, Služba za mehanizirano održavanje pruge i teške pružne mehanizacije, Sektor građevinskih poslova – 1 izvršilac,

79. Elektromehaničar u RG Mostar (VK) u RJ za SS uređaje Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

80. Elektromehaničar u RG Sarajevo (VK) u RJ za SS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

81. Elektromehaničar RG Alipašin Most (VK) u RJ za SS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

82. Elektromehaničar za EVP, PS, PSN (VK) u RJ za EEP i JS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

83. Elektromehaničar u RG Sarajevo (KV) u RJ za SS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

84. Elektromehaničar RG-1 Sarajevo (KV) u RJ za KM Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

85. Elektromehaničar RG-2 Sarajevo (KV) u RJ za KM Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

86. Elektromehaničar u RG JS (KV) u RJ za EEP i JS uređaje Sarajevo, Služba za elektrotehničke poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 1 izvršilac,

87. Elektromehaničar SS u RG Žepče (KV) u RJ za SS uređaje Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

88. Elektromehaničar SS u RG Zenica (KV) u RJ za SS uređaje Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 1 izvršilac,

89. Elektromehaničar JS u RG Zenica (KV) u RJ za KM Zenica, Služba za elektrotehničke poslove Zenica, Područje infrastrukture Zenica – 2 izvršioca,

90. Elektromehaničar (KV) u RJ za SS uređaje Tuzla, Služba za elektrotehničke poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac,

91. Elektromehaničar RG TK (KV) u RJ za TK uređaje i EEP/JS Tuzla, Služba za elektrotehničke poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac,

92. Elektromehaničar RG JS (KV) u RJ za TK uređaje i EEP/JS Tuzla, Služba za elektrotehničke poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 1 izvršilac,

93. Tehničar TKV u RJ za EEP i JS Mostar, Služba za elektrotehničke poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 1 izvršilac,

94. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Mostar, Služba za građevinske poslove Mostar, Područje infrastrukture Mostar – 4 izvršioca,

95. Pružni radnik u Radnoj jedinici ZOP Sarajevo, Služba za građevinske poslove Sarajevo, Područje infrastrukture Sarajevo – 4 izvršioca,

96. Pružni radnik u RJ ZOP Tinja, Služba za građevinske poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 4 izvršioca,

97. Pružni radnik u RJ ZOP Živinice, Služba za građevinske poslove Tuzla, Područje infrastrukture Tuzla – 4 izvršioca.

Pravni i kadrovski poslovi

98. Higijeničar poslovnih prostorija u Službi opštih poslova, Sektor opštih poslova, Pravni i kadrovski poslovi- 2 izvršioca.

Kratak opis poslova za pozicije 1., 2., 3., i 4. Mašinovođa otvorene pruge: vrši vuču sa vučnim vozilima za koje ima položen stručni ispit za zvanje mašinovođe otvorene pruge po Pravilniku 646, na prugama koje poznaje shodno odredbama Pravilnika 243 i Uputstva 246, prilikom rada, mašinovođa vučnog vozila odgovoran je i mora da primjenjuje: tehničke propise s obzirom na konstrukciju vučnog vozila, propise o eksplaotaciji vučnog vozila, propise o prugama i postrojenjima na pruzi i uz prugu, odredbe Pravilnika i Uputstava za vršenje izvršne službe u željezničkom saobraćaju.

Kratak opis poslova za poziciju 5., 6. i 7. Zavarivač: provjerava ispravnost alata sa kojima je zadužen, priprema prethodno sve poslove gdje se vrši zavarivanje i prati kvalitet izvršenih spojeva – varova, plinske boce, elektro aparate, crijeva i druga sredstva rada prenosi do mjesta rada, a nakon završenih poslova ista vraća u spremišta.

Kratak opis poslova za poziciju 8., 9., 10., 11. i 78. Bravar: obavlja bravarske poslove na održavanju i opravci teretnih i putničkih vagona tj. defektaža, rastavljanje, čišćenje, pregled, ispitivanje dijelova, odmašćivanje, opravak oštećenih dijelova, montaža i provjera funkcionalnosti sklopova, u sklopu svoje stručne osposobljenosti.

Kratak opis poslova za poziciju 12., 13, 14. Stolar: radi na patošenju otvorenih i zatvorenih teretnih vagona svih serija, na putničkim vagonima vrši popravak sjedišta, drvenih pregrada, patosa, vrata i ostale opreme izrađene od drveta, po uzimanju kola u rad, vrši demontažu stare daske i odlaganje iste na odgovarajuće mjesto, radi i ostale stolarske poslove.

Kratak opis poslova za poziciju 15. Skladištar: pomaže poslovođi skladišta u svim poslovima oko prijema i izdavanja materijalnih sredstava, uskladištenja i pakovanja pošiljaka, a ako istog nema sam obavlja ove poslove, ispostavlja otpremnice za otpremljeni materijal iz skladišta, radi sve poslove koje mu odredi poslovođa skladišta, a odnose se na rad u tom skladištu.

Kratak opis poslova za poziciju 16. i 17. Dizelmehaničar: obavlja poslove održavanja PG regulatora na lokomotivama serije 661, njegovo podešavanje i štelovanje na lokomotivi, vrši demontažu, kontrolu sklopova i dijelova, opravku, njegovu ponovnu montažu, ispitivanje na «probnom stolu» i ponovnu ugradnju na lokomotive, u tekućem održavanju vrši KP, provjeru snage i broj obrtaja na dizel motoru, a u okviru specifičnosti poslova koji se obavljaju u organizacionom dijelu gdje je ovo radno mjesto sistematizivano.

Kratak opis poslova za poziciju 18. Elektromehaničar: obavlja poslove pregleda, kontrole i ispitivanja sklopnika i releja na tekućem i investicionom održavanju lokomotiva serije 441, u laboratoriji, na probnici vrši provjeru i ispitivanje releja i sklopnika, njihov popravak i dovođenje u ispravnu funkciju, obavlja poslove ispitivanja pogodnosti transformatorskog ulja na uređaju za ispitivanje i daje odgovarajući atest, a u segmentu održavanja EMV prilagođeno radovima koji su uobičajeni za održavanje EMV.

Kratak opis poslova za poziciju 19. i 20. Putnički blagajnik i infromativni radnik: vrši prodaju voznih karata i prodajnih obrazaca, vrši nabavku voznih karata i prodajnih obrazaca, vodi evidenciju mjesečnih karata, vodi dnevne zaključke blagajne i vrši obračun sa staničnom blagajnom, te obavlja i druge poslove.

Kratak opis poslova za poziciju 21. i 22. Kondukter: obavlja poslove koji su predviđeni za to radno mjesto Zakonom, pravilnicima i uputstvima o prevozu na željeznici, vrši pregled voznih isprava, obavlja dužnosti namijenjene za uredan prihvat i otpremu putnika.

Kratak opis poslova za poziciju 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. Magaciner-kolski: vrši obilazak stanice u cilju utvrđivanja stalnog stanja kola, sastavlja i daje SRP, SVM i SPK, sastavlja i predaje kolske izvještaje svaki dan do 17 sati grupi za eksploataciju vagona, prima kolske narudžbenice Kol-23, vodi evidenciju Kol-24 i odobravanje vagona za utovar – istovar.

Kratak opis poslova za poziciju 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. i 39. Pregledač kola: vrši sačekivanje, pregled i ispraćaj vozova, kod pregleda vozova vrši kontrolu tehničke ispravnosti trčećeg stroja kola, sanduka kola, odbojnih i vlačnih uređaja, tovara, inventara, pokretnih kolskih dijelova, vrši pregled ispravnosti vazdušne ručne i pomoćne kočnice, kočnice visokog pritiska, ispravnost elektronske i mehaničko – pneumatske protuklizne zaštite, prati rokove redovne opravke i kontrolnih pregleda.

Kratak opis poslova za poziciju 40. Robni blagajnik-potražni: naplaćuje i vrši obračun depozita, vodi evidenciju usputnih pretovara, sastavlja K-230 i preko Službe ga sa potrebnim prilozima dostavlja Sektoru kontrole prihoda.

Kratak opis poslova za poziciju 41. Farbar-metalofarbar: farba oplate na putničkim i teretnim vagonima prilikom tekuće i redovne opravke, farba i vrši popravke oštećenih dijelova sanduka lokomotiva, ispisuje slovne i brojčane oznake na voznim sredstvima: broj vagona, seriju vagona, datum zadnjih opravaka, broj radionice i odgovoran je za tačnost ispisa tih podataka, farba vrata, prozore i limove na radioničkim kapacitetima.

Kratak opis poslova za poziciju 42. Metalostrugar: radi na obradi mašinskih dijelova i sklopova potrebnih za lokomotive serije: 441, 661, 642, 733 i 212, kao i za ostale potrebe u radionici, učestvuje u izradi radioničkih crteža (konsultuje se sa tehnologom za mehaničku obradu), izrađuje po potrebi nove dijelove za lokomotive.

Kratak opis poslova za poziciju 43. i 44. Čistač prostora: vrši čišćenje poslovnih prostorija, vrši čišćenje perona, vrši čišćenje sanitarnih čvorova, obezbjeđuje sredstva za higijenu na mjestima gdje je to predviđeno, vrši čišćenje pristupnih prostora peronima.

Kratak opis poslova za poziciju 45. Čistač šinskih vozila i prostora: vrši temeljno i redovno čišćenje prostorija, kruga, i šinskih vozila vani i iznutra, obezbjeđuje čistoću i urednost prostorija koje čisti, svako čišćenje obavlja korištenjem pogodnih sredstava za čišćenje i za pranje, vrši ambulantno čišćenje vagona na vozovima za prevoz putnika u prolazu, a koja imaju zadržavanje u stanici duže od 15 minuta.

Kratak opis poslova za poziciju 46. Rukovalac  pretovarne mehanizacije i vozač: vozi drumsko vozilo i obavlja pregled maziva, goriva, ulja za kočnice i tečnosti za hlađenje, održava vozilo lično i uz servisne usluge tako da isto uvijek bude čisto i tehnički ispravno, bezbjedno za vožnju, vrši upravljanje mašinama pretovarne mehanizacije («BELOTI», viljuškar 12 i 2,5 tona), vrši dnevne, sedmične i mjesečne preglede pretovarne mehanizacije

Kratak opis poslova za poziciju 47. Kabl monter: vrši terenski rad na mjerenju i otklanjanju kvarova na TK i SS kablovima, stara se o racionalnoj potrošnji materijala neophodnog za svakodnevno obavljanje poslova i radnih zadataka.

Kratak opis poslova za poziciju 48. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije: obavlja složenije poslove i zadatke pripreme, opsluživanja u rukovanju mašinom sa kojom je zadužen, vrši redovne kontrole radova na mašini prema zahtjevima proizvođača mašina i važećim uputstvima, nadzire i aktivno učestvuje u opravci svih elemenata (sklopova i podsklopova) mašina.

Kratak opis poslova za poziciju 49. i 50. Vozač TMD: rukovodi šinskim vozilom po važećim propisima, obavlja redovno pregled stanja ulja u mašini, transmisijama i blagovremeno vrši dopunu odnosno zamjenu, radi sa mehaničarom pri dnevnom i mjesečnom pregledu TMD u skladu sa Pravilnikom 291. i upozorava na uočene nedostatke u toku vožnje.

Kratak opis poslova za poziciju 51. Mehaničar teške pružne mehanizacije: obavlja poslove u pripremi, montiranju, podešavanju i održavanju teških pružnih mašina, ispituje ispravnost, popravlja i zamjenjuje oštećene dijelove na teškim pružnim mašinama, vrši defektažu kvara na mašini na koju je pozvan radi intervencije.

Kratak opis poslova za poziciju 52. Automehaničar: vrši tehnički pregled svih vrsta vozila i mehanizacije, vrši mjesečni tehnički pregled svih vozila po unaprijed izrađenom planu pregleda zajedno sa vozačem vozila, planira potrebni materijal za izvođenje radova na vozilima i mehanizaciji kao i za njihovu opravku, zajedno sa poslovođom, vodi računa o ispravnosti drumskih i šinskih vozila, kao i ostalih mašina sitne mehanizacije i vrši nabavku potrebnih dijelova za iste.

Kratak opis poslova za poziciju 53., 54., 55., 56., 57. i 58. Otpravnik vozova: odgovoran je za pravilnu primjenu prometno tehničkih propisa pri vršenju radnih operacija, prati hod vozova na pruzi, vrši prijem i otpremu vozova, reguliše kretanje vozova i manevarskih sastava u stanici.

Kratak opis poslova za poziciju 59., 60., 61., 62. i 63. Manevrista-skretničar: vrši sastav i rastav vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar – istovar, pranje i čišćenje, vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica.

Kratak opis poslova za poziciju 64. Manevrista-kočničar: obavlja manevarske poslove, postavlja puteve vožnje voza po naređenju otpravnika vozova ili rukovaoca manevre, postavlja manevarske puteve vožnje i prati manevarski sastav po naređenju otpravnika vozova.

Kratak opis poslova za poziciju 65. i 66. Manevrista: obavlja manevarske poslove, postavlja puteve vožnje voza po naređenju otpravnika vozova ili rukovaoca manevre, postavlja manevarske puteve vožnje i prati manevarski sastav po naređenju otpravnika vozova.

Kratak opis poslova za poziciju 67., 68., 69. i 70. Skretničar: vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica, vrši sastavljanje i rastavljanje vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar i istovar, vrši osvjetljenje signala i skretnica.

Kratak opis poslova za poziciju 71. i 72. Skretničar-kočničar: vrši obezbjeđenje puta vožnje za vozove i manevarski sastav, vrši redovan pregled skretnica, vrši sastavljanje i rastavljanje vozova, vrši pripremu kola za dostavu na utovar i istovar, vrši osvjetljenje signala i skretnica, prati vozove, obavlja poslove kočničara.

Kratak opis poslova za poziciju 73. Vozovođa: provjerava uvrštavanje, kvačenje, kočnice i ispravnost vozila u vozu, proračunava efikasnost kočnica u vozovima, popisuje voz, sastavlja potrebne dokumente i vodi podatke o radu voza, za vrijeme polaska, vožnje, dolaska, prati sve okolnosti koje utiču na bezbjedno kretanje voza.

Kratak opis poslova za poziciju 74., 75., 76. i 77. Vozovođa-vođa manevre: vrši popis svih vozova koji se formiraju u stanici, sastavlja teretnicu i S-66 i druge priloge putnog lista vozova, rukovodi manevarskim odredom, vrši sastav i rastav vozova.

Kratak opis poslova za poziciju 79., 80., 81. i 82. Elektromehaničar u RG (VK): obavlja poslove i zadatke preventivnog i interventnog održavanja prema tehničkim normativima i prema radnom nalogu, vrši kontrolu mjerenja i ispitivanja neispravnih sklopova sa identifikacijom kvara, dostavlja sklop ili uređaj po potrebi na opravak.

Kratak opis poslova za poziciju 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91. i 92. Elektromehaničar u RG (KV): obavlja poslove i zadatke iz radnog naloga na preventivnom i interventnom održavanju SS uređaja prema tehničkim normativima i propisima, učestvuje u mjerenjima i ispitivanjima neispravnih dijelova ili sklopova SS uređaja, te demontiranju istih i dostavljanju istih na opravku, vrši zamjenu neispravnih dijelova ili sklopova na SS uređajima.

Kratak opis poslova za poziciju 93. Tehničar TKV: obavlja poslove i radne zadatke na koordinaciji izvršenja i planiranja održavanja uređaja DU, po potrebi obavlja poslove interventnog održavanja uređaja DU zbog otklanjanja smetnji na istim, učestvuje u izradi plana mjerenja uređaja DU, te nakon analize dobijenih rezultata predlaže otklanjanje uočenih nedostataka.

Kratak opis poslova za poziciju 94., 95., 96. i 97. Pružni radnik: radi na polaganju kolosjeka sa novim ili polovnim materijalom, vrši ugrađivanje zastora od tucanika i šljunka, vrši polaganje skretnica, ukrštaja i dilatacionih sprava, vrši demontiranje skretnica sa slaganjem i prenosom materijala, vrši demontiranje svih vrsta kolosjeka sa prenosom, slaganjem, utovarom i istovarom materijala.

Kratak opis poslova za poziciju 98. Higijeničar poslovnih prostora: stara se o higijeni prostorija i drugog prostora koji mu je dodijeljen na čišćenje, vodi računa o blagovremenom trebovanju potrošnog materijala za čišćenje i o racionalnom korištenju istog, obavještava neposrednog rukovodioca o svim nepravilnostima koje uoči na prostoru koje čisti, a koje mogu imati štetnog uticaja na imovinu i sigurnost ljudi.

II

Izbor kandidata za radna mjesta iz tačke I ovog javnog konkursa vrši Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa uslovima utvrđenim zakonskim, podzakonskim aktima i internim aktima Društva, a odluku o prijemu u radni odnos donosi Uprava Društva.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos, nije predviđen probni rad.

III

OPŠTI USLOVI

Kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijedeće opšte uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere.

IV

POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova iz tačke III ovog javnog konkursa, kandidat koji se prijavljuje na pozicije iz tačke I ovog javnog konkursa mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 1. 1. Za poziciju pod rednim brojem 1., 2., 3., i 4. Mašinovođa otvorene pruge:
 • zanimanje: tehničar vuče – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo po Pravilniku 243 (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 2. Za poziciju pod rednim brojem 5. Zavarivač:
 • zanimanje: KV zavarivač el. i autog.zav./KV bravar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • posebna zdravstvena sposobnost,
 • Atest CO-2 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 3. Za poziciju pod rednim brojem 6. Zavarivač:
 • zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • posebna zdravstvena sposobnost.
 1. 4. Za poziciju pod rednim brojem 7. Zavarivač:
 • zanimanje: KV zavarivač – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • Atest CO-2 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 5. Za poziciju pod rednim brojem 8. Bravar:
 • zanimanje: KV metalske struke – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 6. Za poziciju pod rednim brojem 9., 10. i 11. Bravar:
 • zanimanje: KV bravar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 7. Za poziciju pod rednim brojem 12., 13. i 14. Stolar:
 • zanimanje: KV stolar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 8. Za poziciju pod rednim brojem 15. Skladištar:
 • zanimanje: SSS – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 9. Za poziciju pod rednim brojem 16. Dizelmehaničar:
 • zanimanje: KV – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 10. Za poziciju pod rednim brojem 17. Dizelmehaničar za održavanje i servisiranje u Radionici Zenica:
 • zanimanje: KV dizelmehan./automehan. – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 11. Za poziciju pod rednim brojem 18. Elektromehaničar:
 • zanimanje: KV elektromehaničar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 12. Za poziciju pod rednim brojem 19. i 20. Putnički blagajnik i informativni radnik:
 • zanimanje: SSS – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 13. Za poziciju pod rednim brojem 21. i 22. Kondukter:
 • zanimanje: kondukter – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 14. Za poziciju pod rednim brojem 23., 24., 25., 26, 27.,28., 29., 30. i 31. Magaciner-kolski:
 • zanimanje: STT/STM – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 15. Za poziciju pod rednim brojem 32., 33., 34., 35, 36.,37., 38. i 39. Pregledač kola:
 • zanimanje: tehničar TKS/Pregledač kola – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 16. Za poziciju pod rednim brojem 40. Robni blagajnik-potražni Zenica:
 • zanimanje: STT/Transportni komercijalista – IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 17. Za poziciju pod rednim brojem 41. Farbar-metalofarbar:
 • zanimanje: KV – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 18. Za poziciju pod rednim brojem 42. Metalostrugar:
 • zanimanje: KV tokar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 19. Za poziciju pod rednim brojem 43., 44. i 45. Čistač:
 • zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 20. Za poziciju pod rednim brojem 46. Rukovalac pretovarne mehanizacije i vozač
 • zanimanje: KV vozač – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),
 • posebna zdravstvena sposobnost,
 • ispit ruk.mehanizacije (ukoliko isti posjeduje).
 1. 21. Za poziciju pod rednim brojem 47. Kabl monter:
 • zanimanje: KV- III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 22. Za poziciju pod rednim brojem 48. Vozač/prvi rukovalac teške pružne mehanizacije:
 • zanimanje: KV metalske/elektro struke – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 23. Za poziciju pod rednim brojem 49. i 50. Vozač TMD:
 • zanimanje: KV mehaničar – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 24. Za poziciju pod rednim brojem 51. Mehaničar teške pružne mehanizacije:
 • zanimanje: KV metalske/elektro struke – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 25. Za poziciju pod rednim brojem 52. Automehaničar:
 • zanimanje: KV automeh./dizelmeh. – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 26. Za poziciju pod rednim brojem 53., 54., 55., 56., 57. i 58. Otpravnik vozova:
 • zanimanje: saobraćajno transportni tehničar- IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 27. Za poziciju pod rednim brojem 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., i 66. Manevrista- skretničar/Manevrista/Manevrista-kočničar:
 • zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • prva zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 28. Za poziciju pod rednim brojem 67., 68., 69., 70., 71 i 72. Skretničar/Skretničar-kočničar:
 • zanimanje: saobraćajno transportni radnik – II stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 4 (četiri) mjeseca (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 29. Za poziciju pod rednim brojem 73., 74., 75., 76. i 77. Vozovođa/Vozovođa-vođa manevre:
 • zanimanje: vozovođa – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • druga zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 30. Za poziciju pod rednim brojem 78. Bravar:
 • zanimanje: KV – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit (ukoliko isti posjeduje).
 1. 31. Za poziciju pod rednim brojem 79., 80., 81. i 82. Elektromehaničar (VK):
 • zanimanje: VK elektromehan. – V stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 32. Za poziciju pod rednim brojem 83., 86., 87., 88., 89., 91. i 92. Elektromehaničar (KV):
 • zanimanje: KV elektromehan. – III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 33. Za poziciju pod rednim brojem 84. i 85. i 90. Elektromehaničar (KV):
 • zanimanje: KV- III stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 34. Za poziciju pod rednim brojem 93. Tehničar TKV:
 • zanimanje: elektrotehničar- IV stepen stručne spreme,
 • radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine (ukoliko isto posjeduje),
 • treća zdravstvena sposobnost,
 • položen stručni ispit u skladu sa Pravilnikom 646 (ukoliko isti posjeduje).
 1. 35. Za poziciju pod rednim brojem 94., 95., 96. i 97. Pružni radnik:
 • zanimanje: NK – I stepen stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.
 1. 36. Za poziciju pod rednim brojem 98. Higijeničar poslovnih prostorija:
 • zanimanje: NSS – I stepen stručne spreme,
 • opšta zdravstvena sposobnost.

Ukoliko je kandidat ratni vojni invalid ili član njegove porodice, član porodice šehida, član porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, lice zaslužno u odbrambeno–oslobodilačkom ratu, nezaposleni demobilisani borac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem) i druga lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja po posebnom zakonu, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, ukoliko ispunjava opće i posebne uslove za prijem u radni odnos iz javnog oglasa.

V

Prijave kandidata treba da sadrže svojeručno potpisanu izjavu sa biografijom u kojoj se navode kontakt podaci kandidata (adresa, broj telefona i sl.). Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova iz javnog konkursa i to:

 1. 1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 2. 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 3. 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena fotokopija),
 4. 4. Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije za koje se radno iskustvo traži (original ili ovjerena fotokopija),
 5. 5. Ovjerena izjava da se protiv njega ne vodi krivični postupak (lična izjava ovjerena u općini ili kod notara, original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 6. 6. Ovjerena izjava da nije otpušten kao rezultat disciplinske mjere (lična izjava ovjerena u općini ili kod notara, original ili ovjerena fotokopija sa datum izdavanja ne starijim od 3 (tri) mjeseca),
 7. 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 646 odnosno Atest CO-2 (ukoliko kandidat isto posjeduje) i to samo za pozicije – radna mjesta za koje se položen stručni ispit 646 ili Atest CO-2 traže (original ili ovjerena fotokopija),
 8. 8. Potvrdu/Uvjerenje i kućnu listu ukoliko je kandidat nezaposleni demobilisani borac, nezaposleni član porodice demobiliziranog branioca (roditelji, bračni partner i djeca koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa demobiliziranim braniocem) (original ili ovjerena fotokopija).

Kandidat koji bude izabran je obavezan prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje zdravstvenu sposobnost koja se zahtjeva za poziciju iz javnog konkursa na koju se kandidat prijavljuje i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (koje se dostavlja samo u slučaju da kandidat bude primljen u radni odnos).

Ukoliko kandidat koji bude izabran nema prethodnog radnog iskustva, odnosno ne dostavi Potvrdu/Uvjerenje o radnom iskustvu ili ne posjeduje uvjerenje o položenom stručnom ispitu po Pravilniku 646 ili Atest CO-2, a isto je traženo ovim javnim konkursom, sa izabranim kandidatima će biti zaključen ugovor o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža.

Nakon isteka ugovora o radu za vrijeme trajanja pripravničkog staža, kandidati su dužni položiti stručni ispit, a ukoliko ne polože, sa istima će biti raskinuti zaključeni ugovori o radu.

VI

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano osnovno obrazovanje, održat će se usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

Sa svakim kandidatom čija prijava je uredna, potpuna i blagovremena, a koji aplicira na radno mjesto za koje je kao uslov propisano srednje obrazovanje, održat će se pismeni i usmeni ispit, o čemu će kandidat biti pismeno obaviješten.

VII

Ovaj javni konkurs će biti objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“, web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, web stranici kantonalnih zavoda za zapošljavanje i web stranici JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

VIII

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u u dnevnim listovima „Oslobođenje“ i „Večernji list“.

IX

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

X

Prijave sa dokumentacijom, koja se neće vraćati kandidatima osim na lični zahtjev kandidata u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos, dostavlja se lično na adresu ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, na adresu:

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Musala broj 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos u Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, na poziciju pod rednim brojem  _____ (upisati redni broj pozicije ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta na koju se prijavljuje) – NE OTVARATI“.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na samo jednu poziciju ili više pozicija sa istim nazivom radnog mjesta, dužan je dostaviti jednu prijavu u zatvorenoj koverti, sa svim potrebnim dokazima i naznakom svih pozicija istog radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih pozicija odnosno različitih radnih mjesta, obavezan je dostaviti odvojene prijave u odvojenim zatvorenim kovertama, sa svim potrebnim dokazima za svaku od pozicija na koju se prijavljuje, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

 

UPRAVA  DRUŠTVA