24 Juni 2024 godine

ŽFBiH o uplati obaveza prema javnim fondovima

JP Željeznice FBiH d.o.o. u periodu od 01.08.2015. do 27.09.2019. godine uplatile su obaveze prema javnim fondovima u iznosu od 121.375.531 KM

Ukupne obaveze JP ŽFBiH koje su nastale u periodu od 01.08.2015. do 27.09.2019. godine po osnovu doprinosa prema javnim fondovima (PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost) iznosile su 102.109.554 KM, dok su uplate u navedenom periodu po osnovu doprinosa prema javnim fondovima (PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost) iznosile 113.358.157 KM.

„U proteklom periodu ne samo da smo zaustavili negativan rast naših obaveza prema javnim fondovima po osnovu doprinosa za PIO/MIO, zdravstvo, nezaposlenost, već smo uspjeli smanjiti naš glavni dug prema javnim fondovima u iznosu od 11.248.603 KM.

Željeznice Federacije BiH danas redovno izmiruju sve tekuće obaveze prema javnim fondovima i smanjuju obaveze koje su nastale u ranijem periodu (2001-31.07.2015). Svi uposlenici koji ostvare uslove za penzionisanje ili na neki drugi način prestanu sa radom u Željeznicama FBiH, istim se uplate sve obaveze iz ranijih godina koje nisu bile uplaćene“, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor ŽFBiH.

Obaveze prema javnim fondovima za period (2001-2012), obuhvaćene su Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH, koji je donešen 2008. godine.

Ukupan iznos obaveza koji je regulisan Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH iznosi 179.000.000 KM.

Vlada FBiH je u 2018. godini po ovom Zakonu uplatila 6.000.000 KM, dok Vlade FBiH iz ranijih perioda nisu izmirivale obaveze kako je to regulisano Zakonom o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH.

Željeznice FBiH u periodu od 01.08.2015. godine do 27.09.2019. godine uplatile su obaveze po osnovu PDV-a u iznosu od 8.017.374 KM.

Željeznice FBiH danas nemaju neizmirenih obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) po osnovu PDV.

„Ono što možemo očekivati u narednom periodu jeste da ćemo redovno izmirivati tekuće obaveze i nastaviti smanjivati obaveze koje su nastale u ranijim periodima u skladu sa svojim mogućnostima“, izjavio je Džafić.