19 Maj 2022 godine

Novi Red vožnje ŽFBiH stupa na snagu u ponoć 14/15. decembra 2019. godine

Novi Red vožnje Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stupa na snagu u ponoć  14/15. decembra 2019. godine.

U novom Redu vožnje Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ponudit će putnicima usluge prevoza u 15 pari vozova.

U međuentitetskom saobraćaju putnicima će na usluzi biti 2 para vozova kako slijedi:

 Relacija: Sarajevo – Banja Luka – Sarajevo: jedan par brzih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo10:18Banja Luka14:41
Banja Luka16:01Sarajevo20:45

Relacija: Sarajevo – Bihać – Sarajevo: jedan par brzih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo16:30Bihać01:04
Bihać02:03Sarajevo10:10

U lokalnom saobraćaju putnicima će na usluzi biti 13 pari vozova kako slijedi:

Relacija: Sarajevo – Čapljina – Sarajevo: dva para brzih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo07:15Čapljina09:32
16:4919:11
Čapljina06:12Sarajevo08:33
16:3818:55

Relacija Sarajevo – Čapljina – Sarajevo: 1 par sezonskih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo11:09Čapljina13:26
Čapljina19:25Sarajevo21:42

Saobraća u periodu od 01. maja do 31. avgusta 2020. godine

Relacija: Sarajevo – Konjic – Sarajevo: jedan par lokalnih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo15:48Konjic17:10
Konjic05:29Sarajevo06:51

Relacija: Sarajevo – Zenica – Sarajevo: četiri para lokalnih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo04:41Zenica06:29
07:2909:20
11:0212:46
19:1921:11
Zenica04:54Sarajevo06:38
07:1809:02
11:0712:59
19:3621:20

Relacija: Sarajevo – Kakanj – Sarajevo: jedan par lokalnih vozova

PolazakDolazak
Sarajevo15:41Kakanj16:52
Kakanj17:41Sarajevo18:48

Relacija: Zenica – Podlugovi – Zenica: jedan par lokalnih vozova

PolazakDolazak
Zenica15:30Podlugovi16:37
Podlugovi17:28Zenica18:39

Relacija: Zenica – Maglaj – Zenica: tri para lokalnih vozova

PolazakDolazak
Zenica07:15Maglaj08:47
15:3317:05
19:2320:55
Maglaj04:48Zenica06:21
09:2610:59
17:1818:51