30 Maj 2024 godine

Nadzorni odbor potvrdio imenovanje Uprave ŽFBiH

ŽFBiH

Nadzorni odbor JP Željeznice Federacije BiH potvrdio je na 10. vanrednoj sjednici održanoj 14.07.2014. godine u Sarajevu imenovanje predsjednika i članova Uprave ŽFBiH.

Na period do četiri godine za predsjednika Uprave-generalnog direktora izabran je mr. Nijaz Puzić, za izvršnog direktora infrastrukture Vlado Budimir, za izvršnog direktora operatora Mirsad Hasković, za izvršnog direktora ekonomskih poslova Enis Džafić, za izvršnog direktora razvoja i investicija Rešad Mandžo, te za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Asim Aljić.