Menadžment kompanije

Predsjednik Uprave - Generalni direktor

Enis Džafić, mr. ecc.

V.D. Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture

V. D. Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora

V. D. Izvršnog direktora za ekonomske poslove

V. D. Izvršnog direktora za pravne poslove

V. D. Izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija