30 Maj 2024 godine

Menadžment kompanije

VD Predsjednika Uprave - Generalnog direktora

Enis Džafić, mr. ecc.

VD Izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture

Mario Kozina, mr. ing. prometa

VD Izvršnog direktora za poslove željezničkog operatora

Adnan Kubat, dipl. ing. maš.

VD Izvršnog direktora za ekonomske poslove

Zlatko Jelić, dipl. ecc.

VD Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove

Ena Duran Živanović, dipl. pravnik

VD Izvršnog direktoar za poslove razvoja i investicija

Reuf Sulejmanović, dipl.ecc