05 Decembar 2023 godine

Menadžment kompanije

Predsjednik Uprave - Generalni direktor

Enis Džafić, mr. ecc.

Izvršni direktor za poslove željezničke infrastrukture

Mario Kozina, mr. ing. prometa

Izvršni direktor za poslove željezničkog operatora

Rifat Čabrić, dipl. ing. saobraćaja

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Antonija Putica, dipl. ecc.

Izvršni direktor za pravne poslove

Kenan Alijagić, dipl. pravnik

Izvršni direktor za poslove razvoja i investicija

Rešad Mandžo, dipl. ing.arhitekture