30 Maj 2024 godine

Operativna dobit Željeznica FBiH iznosi 3.155.460,00 KM za prvih 6 mjeseci 2017. godine

Operativna dobit prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) JP Željeznice Federacije BiH za period I-VI 2017. godine iznosi 3.155.460,00 KM i veća je za 953.184,00 KM u odnosu na isti period 2016. godine.

Operativni prihod kompanije za ovaj izvještajni period iznosi 50.293.964,00 KM dok su operativni rashodi 47.138.504,00 KM.

Ukupan prihod za period I-VI 2017. godine iznosi 52.454.505,00 KM i veći je za 403.613,00 KM u odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine. Ukupni rashodi iznose 65.406.140,00 KM i manji su 135.941,00 KM u odnosu na isti period prošle godine dok je gubitak manji za 539.554,00 KM u odnosu na prvih šest mjeseci 2016. godine i iznosi 12.951.635,00 KM. Troškovi amortazicije su porasli i iznose 17.050.859,00 KM, u istom periodu prošle godine iznoslili su 14.614.704,00 KM.

– Smanjenje operativnih troškova bio je odlučujući faktor za povećanje operativne dobiti kompanije. Za ovaj izvještajni period, troškovi su smanjeni za 1.724.184,00 KM. Najveći udio u smanjenju troškova bilo je dalje smanjenje broja zaposlenih, tj. 32 uposlenika manje u prvih šest mjeseci 2017. godine. U posljednje dvije i po godine broj zaposlenih smanjen je za 348, dok je istovremeno u istom periodu povećan obim poslova u prevozu tereta, što ukazuje na povećanje produktivnosti rada, izjavio je mr. Enis Džafić, generalni direktor ŽFBiH.

– Prema odredbama Zakona o privrednim društvima kao i drugim zakonskim aktima, JP Željeznice FBiH o rezultatima poslovanja izvještavaju sve nadležne institucije uključujući i FIA-u (Federalna informatička agencija). Dakle, nismo dužni po zakonu izvještavati Berzu, jer ŽFBiH nisu dioničarsko društvo, navodi Džafić i dodaje:

– Očekujemo dalje povećanje prihoda po osnovu transporta tereta. Željeznice FBiH su generator ekonomskog razvoja BiH, te garant bržeg i kvalitetnijeg razvoja saobraćajnog sistema. Naredni period iskoristit ćemo za izgradnju nove, snažne kompanije, a naši dosadašnji rezulati i ciljevi to i potvrđuju.

– Posebno je važno istaći da smo prvi put od završetka rata smanjili svoj dug za cca 4 miliona KM prema javnim fondovima. Dakle, više ne povećavamo obaveze. U prvih šest mjeseci ove godine, osim redovnih, izmirujemo i retroaktivne obaveze prema javnim fondovima koje su nastale u ranijim godinama, naglašava Džafić.

Na kraju, rad ŽFBiH je transparentan i u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH. Tendenciozno i neprofesionalno pisanje i tzv. novinara u određenom printanom mediju – nećemo komentarisati.