30 Maj 2024 godine

Ponovna uspostava saobraćaja putničkih vozova za Banju Luku i Bihać

Željeznice FBiH obavještavaju javnost da će nakon završene sanacije klizišta na području ŽRS, u petak 13.03.2020.godine, odnosno, u subotu 14.03.2020. godine, ponovo biti uspostavljen redovan saobraćaj brzih putničkih vozova za Banju Luku i Bihać.

Brzi vozovi broj 712 i 713 na relaciji Sarajevo-Banja Luka – Sarajevo ponovo počinju saobraćati od 13.03.2020. godine.

Brzi voz 714 na relaciji Sarajevo-Bihać ponovo počinje saobraćati od 14.03.2020. godine.

Brzi voz broj 715 na relaciji Bihać-Sarajevo ponovo počinje saobraćati od 15.03.2020.godine.

Vozovi će saobraćati u redovnim terminima po Redu vožnje za 2019/2020. godinu.