19 April 2024 godine

Red vožnje ŽFBiH za 2022/2023. godinu

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine  obavještavaju javnost da u ponoć 10/11. decembar 2022. godine (subota na nedjelju) na snagu stupa novi Red vožnje ŽFBiH za 2022/2023. godinu.

 

Na pruzi 11 saobraćat će sljedeći vozovi:

 

Broj voza

Relacija

Vrijeme

polaska

Vrijeme

 dolaska

720

Čapljina – Sarajevo

6:09

8:35

723

Sarajevo – Čapljina

7:15

9:37

722***

Čapljina – Sarajevo

16:42

19:04

721

Sarajevo – Čapljina

16:49

19:15

2400*

Konjic – Sarajevo

5:25

6:51

2401*

Sarajevo – Konjic

15:48

17:14

2402

Pazarić – Sarajevo

6:37

7:11

2403

Sarajevo – Pazarić

7:26

8:00

2406

Pazarić – Sarajevo

11:02

11:39

2407

Sarajevo – Pazarić

11:55

12:29

2410

Pazarić – Sarajevo

16:02

16:40

2413

Sarajevo – Pazarić

19:31

20:05

2404*

Pazarić – Sarajevo

8:25

8:59

2405*

Sarajevo – Pazarić

09:58

10:32

2408*

Pazarić – Sarajevo

12:44

13:18

2409*

Sarajevo – Pazarić

14:30

15:04

2411*

 Sarajevo – Pazarić

16:59

17:33

2412*

Pazarić – Sarajevo

18:14

18:48

1391**

Sarajevo – Ploče

7:15

10:36

1390**

Ploče – Sarajevo

18:26

21:51

 

*

Ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom

Državni praznici su: 1. i 2. januar; 1.mart, 1. i 2.maj i 25. novembar.

**

Saobraćaju u periodu od 02.06. do 27.08.2023 godine u dane petak, subota i nedjelja
*** Voz broj 722 saobraća svaki dan izuzev u  periodu od 02.06. do 27.08.2023. godine kada

ne saobraća u dane petak, subota i nedjelja

NAPOMENA:Saobraćaj vozova 2401 i 2400 obustavlja se do daljnjeg iz tehničkih razloga.

 

 

Na pruzi 12 saobraćat će sljedeći vozovi:

 

Broj voza

Relacija

Vrijeme

polaska

Vrijeme

dolaska

711

Maglaj – Sarajevo

6:01

8:42

710

Sarajevo – Maglaj

16:27

19:01

2150

Sarajevo – Zenica

4:44

6:29

2151

Zenica – Sarajevo

4:54

6:35

2156

Sarajevo – Zenica

15:41

17:27

2157

Zenica – Sarajevo

15:28

17:38

2101

Maglaj – Zenica

4:48

6:21

2102

Zenica – Maglaj

15:33

17:05

2160

Sarajevo – Visoko

5:26

6:12

2161

Visoko – Sarajevo

6:58

7:40

2164

Sarajevo – Visoko

10:21

11:03

2165

Visoko – Sarajevo

11:27

12:09

2170***

Sarajevo – Visoko

19:22

20:04

2171***

Visoko – Sarajevo

20:27

21:09

2162*

Sarajevo – Visoko

8:17

9:02

2163*

Visoko – Sarajevo

9:29

10:11

2166*

Sarajevo – Visoko

13:29

14:11

2167*

Visoko – Sarajevo

14:32

15:14

2168*

Sarajevo – Visoko

17:25

18:07

2169*

Visoko – Sarajevo

18:26

19:08

2172**

Sarajevo – Visoko

22:02

22:44

2173**

Visoko – Sarajevo

23:06

23:48

*

Ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom

Državni praznici su: 1. i 2. januar; 1.mart, 1. i 2.maj i 25. novembar.

**

Saobraćaju u periodu od 02.06. do 27.08.2023 godine u dane petak, subota i nedjelja

***

Vozovi broj 2170 i 2171 saobraćaju svaki dan izuzev u  periodu od 02.06. do 27.08.2023. godine kada

ne saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja.

NAPOMENA: Saobraćaj vozova 2164, 2165, 2166 i 2167 obustavlja se do daljeg iz tehničkih razloga.