19 April 2024 godine

Saopštenje za javnost povodom sastanka održanog između predstavnika Vlade FBiH, Uprave ŽFBiH i sindikata unutar ŽFBiH, dana 20.02.2013. godine

ŽFBiH

Predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Uprave JP Željeznice FBiH d.o.o. i svih sindikata koji djeluju unutar ovog preduzeća održali su 20.02.2013. godine sastanak u cilju prevladavanja teške situacije i omogućavanja kontinuiteta zakonitog poslovanja Željeznica FBiH, isplate plate zaposlenima i zdravstvenog osiguranja.

Na sastanku je donesen zaključak da se Vladi FBiH uputi inicijativa za hitno zakazivanje vanredne tematske sjednice na kojoj će se razmatrati pitanja od vitalnog značaja za opstanak Željeznica FBiH, sadržanih u 12 tačaka. Prije svega, neophodno je da Vlada FBiH uplati ŽFBiH dvije redovne tranše za januar i februar predviđene Budžetom, izvrši reprogram budžetskih sredstava dodijeljenjih ŽFBiH za plaćanje PDV-a  i da se, što je najvažnije, produži rok važenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji ŽFBiH, što bi omogućilo ovom preduzeću kontinuitet poslovanja, kao što je bilo u prethodnom periodu.