24 Juni 2024 godine

Uspostavljen željeznički putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Zenica

ŽFBiH

Željeznički putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Zenica-Sarajevo uspostavljen je u ranim jutarnjim satima 19.05.2014.godne. Dva dana ranije, otklanjanjem preko 10.000 m3 blata i kamena, na istoj relaciji uspostavljen je teretni saobraćaj.

Na ovaj način, željeznički saobraćaj je povezan od državne granice u Čapljini do Zenice, što omogućava prevoz putnika, tereta, snabdijevnje privrednih subjekata na ovoj relaciji i što je njajvažnije, dopremu humanitarne pomoći za ugrožena područja. Važno je naglasiti da se zbog uništene kontaktne mreže na dionici Lašva – Kakanj i obratno, saobraćaj vozova odvija dizel vučom uz mjere opreznosti i uvedenu laganu vožnju od 30 km/h.

Usljed plavljenja pruge, pojave odrona zemlje, kamena, nanosa, naplavina na prugu i slično, željeznički saobraćaj i dalje je potpuno obustavljen na dionici pruge Zenica – Maglaj – Doboj, a u mjestu Nemila aktivirana su dva nova klizišta, što je je prouzrokovalo odron više 1000m3 nanosa na kolosijeke. Najveću opasnost predstavlja mogućnost pojave mina na dionici pruge Novakovića Brdo- Liješnica, te ekipe ŽFBiH ne mogu pristupiti terenu do prolaska stručne službe zadužene za deminiranje.

Na području Tuzlanske regije željeznički saobraćaj i dalje je potpuno obustavljen, izuzev prevlačenja uglja za TE Tuzla od Rudnika Đurđevik – dionica Ljubače – Bosanska Poljana.

Na dionici pruge Ljubače – Živinice vrši se intenzivno nasipanje materijala na kolosijek čiju je podlogu odnijela vodena bujica, te je do jutros osposobljeno oko 400 m pruge. Radovi na sanaciji intenzivno se nastavljaju.

Da bi se uspostavila veza sa Lukavcem potrebno je ukloniti velike naslage materijala koji rudnik Šikulje nanio radi zaštite vlastitih postrojenja. Za ovo uklanjanje potrebna je pomoć šire društvene zajednice, uz konstataciju da je trenutno nepoznato stanje pruge ispod tih naslaga.

ŽFBiH trenutno nisu u mogućnosti pristupiti sanaciji odrona i klizišta na pruzi Bosanska Poljana – Mramor – Špionica i dalje prema Brčkom, zato što su oštećenja značajna i ne mogu se rješavati bez istraživanja na terenu.