17 Juli 2024 godine

ŽELJEZNICE FBIH POTPUNO SPREMNE ZA PREVOZ TERETA, NAFTE I NAFTNIH DERIVATA Željeznicom je u samo jednom danu moguće prevesti 5 000 000 litara nafte i naftnih derivata

ŽFBiH

Već dvije godine menadžment JP Željeznice Federacije BiH zajedno sa sindikatima i svim uposlenicima, između ostalog, radi i na tome da se u dane vikenda teretni saobraćaj prebaci na željeznice.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH donijelo je odluku vezanu za  uvođenje  prakse zabrane prometovanja teretnih vozila petkom i danima vikenda kako se ne bi stvarale velike gužve i kako bi se smanjili rizici u prometu.Plan je da se u dane vikenda promet prebaci na željeznice, što mi u ŽFBiH pozdravljamo i spremni dočekujemo. Međutim, iz medija saznajemo da je  državni ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić  izjavio da je iz Željeznica Federacije BiH dobio informaciju da ne možemo odgovoriti na ovaj izazov.

Istina je da Željeznice Federacije BiH trenutno raspolažu sa 100 cisterni spremnih za prevoz nafte i naftnih derivata kojima je u samo jednom  danu moguće prevesti cca 5.000.000 litara. Osim nafte i naftnih derivata  moguće je  odgovoriti i zahtjevima za  prevoz drugog tereta.

Dakle, Željeznice Federacije BiH popuno su spremne za prevoz tereta, nafte i naftnih derivata.

Treba napomenuti da i željeznice iz susjednih zemalja moraju biti spremne da odgovore ovom izazovu. Dužne su u dogovoru sa ŽFBiH, obezbjediti cisterne za prevoz nafte i naftnih derivata, kao i odgovarajuće vagone za drugi teret.

Činjenica je da se bez modernizacije željezničkog saobraćaja ne može očekivati brži razvoj BiH. Stvaranjem novih  zakonskih i podzakonskih okvira za ovu oblast, koje imaju u planu u državnom Ministarstvu prometa i komunikacija, uveliko će se olakšati poslovanje željeznica u BiH.