19 April 2024 godine

Nepune tri sedmice nakon puštanja u promet BH Voza sa Talgo garniturama na liniji Sarajevo – Čapljina, 01. jula je prema jugu krenula dupla kompozicija vagona.

“Redovna kompozicija od 9 vagona bila je u cjelosti rasprodana tokom jučerašnjeg dana, tako da smo bili primorani povećati kapacitete sa još jednom garniturom.  Razlog za to su podignuta razina kvaliteta usluge, atraktivne cijene i povećan interes u okviru turističke sezone. Povezali smo Sarajevo sa Jadranom, a uvođenjem dodatnih putničkih linija Sarajevo – Zenica koje su usklađene sa postojećim prema jugu, omogućit ćemo i putnicima iz ovog grada da ugodno, kvalitetno i jeftino putuju prema Mostaru i dalje prema moru. Očekujemo još veći interes građana ali i stranih turista, tim više jer ćemo uskoro otvoriti saobraćaj prema Banjoj Luci i drugim gradovima na sjeveru države, ali i zbog toga jer smo spremili čitav niz pogodnosti za putnike BH Voza”, izjavio je Enis Džafić generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.

U posljednjih 15 dana na ovoj relaciji prevezeno je 5.260 putnika, čime je ostvaren dnevni prosjek od 350 putnika.

U skladu sa svojom važećom tarifskom politikom ŽFBiH odobravaju komercijalne povlastice na redovne vozne cijene za određene kategorije putnika uz odgovarajući dokument i to:

  • za povratna putovanja povlasticu od 20 %;
  • za putovanja studenata, novinara, penzionera i lica starijih od 60 godina povlasticu od 30 %;
  • za putovanja djece starosti od 4 do 12 godina povlasticu od 50%. Djeca starosti do 4 godine prevoze se besplatno.

Također, ŽFBiH odobravaju i povlasticu za kolektivna putovanja i to za grupe od 6 do 30 putnika 30 %, a za grupe preko 30 odraslih putnika povlasticu od 50%.

Putnički voz Zenica – Sarajevo polazi  u 04:54 sati sa dolaskom u Sarajevo u 06:39 sati. Putnici iz ovog voza moći će ostvariti vezu na voz koji saobraća na relaciji Sarajevo – Čapljina sa polaskom iz Sarajeva u 07:01 sati i dolaskom u Čapljinu u 09:35 sati.

Putničkim vozom na relaciji Čapljina – Sarajevo sa polaskom iz Čapljine u 19:25 sati i dolaskom u Sarajevo u 21:59 sati, putnici će moći ostvariti i vezu na voz Sarajevo – Zenica i to sa polaskom iz Sarajeva u 22:24 sati i dolaskom u Zenicu u 00:09 sati od 05.07.2017. godine.

Podsjećamo da BH Voz na relaciji Sarajevo – Čapljina ostvaruje vezu na autobusku liniju autobusima Autoherc d.o.o Grude za pravac Neum i Makarsku. Vrijeme polaska iz Čapljine je u 10:15 sati, a vrijeme dolaska u Neum je u 11:20 sati, dok je vrijeme polaska iz Neuma u 18:00 sati, a vrijeme dolaska u Čapljinu je u 19:05 sati.