24 Juni 2024 godine

Saopštenje za javnost

Dana 15.06.2017. godine uvodi se u saobraćaj sezonski brzi putnički voz broj 1722/1723 na relaciji Sarajevo- Čapljina- Sarajevo, koji u stanici Čapljina ostvaruje vezu na autobusku linijiu autobusima Autoherc d.o.o Grude, za pravac Neum i Makarsku sa sljedećim vremenima polaska/dolaska i usputnim stajanjima:

Relacija Vrijeme polaska iz Čapljine Vrijeme dolaska U Neum
Čapljina – Neum 10 sati i 15 minuta 11 sati i 20 minuta

Povratak iz Neuma je planiran u 18:00 , a dolazak u Čapljinu 19:00.
Prihvat i iskrcaj putnika u Neumu će biti na stajalištu „Magistrala“ u ulazu u Neum sa magistralnog puta Opuzen – Neum.

  • Cijena vozne karte autobusom na relaciji Čapljina -Neum iznosi…………. ….6,00 KM
  • Ukupna cijena vozne karte (voz+ autobus) Sarajevo- Neum iznosi………….20,30 KM
  • Cijena povratne karte autobusom na relaciji Čapljina-Neum iznosi…………10,00 KM
  • Ukupna cijena povratne vozne karte (voz+autobus) Sarajevo- Neum……….33,30 KM

Relacija Vrijeme polaska iz Čapljine Vrijeme dolaska U Makarsku
Čapljina – Makarska 10 sati i 15 minuta 12 sati i 05 minuta

Izlaz putnika koji putuju u pravcu Makarske je predviđen u sljedećim mjestima: Gradac, Zaostrog, Podaci,Tučepi i Makarska.

Cijena vozne karte autobusom na relaciji Čapljina- Makarska iznosi…………15,00 KM

Ukupna cijena vozne karte (voz+autobus) na relaciji Sarajevo- Makarska….29,30 KM

Povratak autobusima iz pravca Makarske nije obezbijeđen.

NAPOMENE:

  • vozne karte (voz + autobus) u jednom smjeru do Makarske, kao i povratne vozne karte (voz + autobus Sarajevo-Neum-Sarajevo) se takođe mogu kupiti na putničkim blagajnama ŽFBH, pored redovnih i povratnih voznih karti (voz) do Konjica, Mostara i Čapljine.
  • vozne karte se ne mogu kupiti u vozu nego isključivo na putničkim blagajnama, putnici trebaju ovo uzeti u obzir prilikom dolaska na stanice.
  • u cijenu vožnje vozom je uračunata i rezervacija od 1 KM u jednom smjeru odnosno 2KM za povratno putovanje.
  • autobusi za prihvat putnika iz voza br. 1723 (sezonski voz Sarajevo-Čapljina) prema Neumu i Makarskoj, svaki dan će biti postavljeni na 1 i 2 peronu autobuskog kolodvora Čapljina.

POVLASTICE:

Voz

Autobus (50% za djecu od 4 -12 godina).