24 Juni 2024 godine

Ostvarena neto dobit od 18 miliona KM

Željeznice FBiH ostvarile su u 2023. godini najbolje finansijske rezultate u posljednjih 31 godinu.

Ukupni prihodi kompanije u 2023. godini  iznosili su 145 miliona KM, a ukupni rashodi 127 miliona KM. Ostvarena neto dobit iznosi 18 miliona KM.

Operativna dobit, prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) u 2023. godini iznosila je rekordnih 45 miliona KM.

Enis Džafić, VD Predsjednika Uprave – Generalnog direktora Željeznica FBiH

„Željeznice FBiH su u protekle dvije godine poslovale pozitivno  i ostvarile značajan uspjeh. U 2022. godini neto dobit iznosila je 1.2 miliona KM, a u 2023. godini 18 miliona KM, što je pokazatelj uspješno vođene poslovne politike preduzeća. U ime Željeznica FBiH zahvaljujemo se svim građanima i poslovnim partnerima koji koriste naše usluge prevoza, kao i institucijama koje su nam ukazale povjerenje. Ključni faktori za povećanje prihoda kompanije su povećanje prihoda iz robnog  i putničkog saobraćaja, zasnovanih na pravilnoj poslovnoj orijentaciji i realizaciji ciljeva koje je  preduzeće usvojilo“, izjavio je Enis Džafić, VD Predsjednika Uprave-Generalnog direktora Željeznica FBiH.

Rast prihoda u robnom i putničkom saobraćaju

 Ukupni prihodi u 2023. godini od robnog saobraćaja iznose 104.831.668 KM dok su u 2022. godini iznosili 90.059.799 KM, što je povećanje za 16 % . Prihodi od putničkog saobraćaja u 2023 godini iznose 2.416.982 KM,  što je 12% više u odnosu na prethodnu godinu kada su prihodi iznosili 2.157.731 KM.

U putničkom saobraćaju, Željeznice FBiH su u 2023. godini prevezle 359.414 putnika, što je manje za 1.042 putnika u odnosu na 2022. godinu, kada su Željeznice FBiH prevezle 360.456 putnika.

Istovremeno, ostvareno je 29.396.946 putničkih kilometara  u 2023. godini, što je povećanje za 8,1 % u odnosu na 2022. godinu kada je ostvareno 27.203.341 putničkih km.

Putnički saobraćaj

U 2023. godini, Željeznice FBiH prevezle su 7.147.874 tona robe, što je za 905.701 tona manje nego u 2022. godini, kada je prevezeno 8.053.575 tona robe.

Međutim, došlo je do povećanja broja netotonskih kilometara (ntkm), pa je u 2023. godini prevezeno 906.277.909 ntkm, što je za 53.595.470 ntkm, ili 6,3 % više u odnosu na 2022. godinu kada je prevezeno 852.682.439 ntkm.

Analizom ostvarenog obima rada ŽFBiH u 2023. godini, evidentno je da je došlo do pada privredne proizvodnje kompanija koje koriste usluge željezničkog prevoza u BiH, što je rezultiralo manjim brojem prevezenih tona roba. Poseban pad teretnog željezničkog saobraćaja i usluga uzrokovan je padom obima prevoza kod strateških partnera kao što su: JP Elektroprivreda BiH d.d za 395.000 tona, Arcelor Mittal d.o.o. Zenica za 156.000 tona, GIKIL d.o.o. Lukavac 72.000 tone itd.

Ljudski resursi

Na dan 31.12.2023. godine u Željeznicama FBiH bilo je uposleno 2611 radnika, što je za 87 radnika manje u odnosu na prošlu godinu. U 2023. godini, 213 radnika napustilo je  preduzeće po raznim osnovama, a primljena su 126 nova radnika, isključivo na poslovima organizovanja željezničkog saobraćaja, poslovima održavanja željezničke infrastrukture i poslovima održavanja vagona i lokomotiva u radionicama Željeznica FBiH.

U periodu od 2016. do 2023. godine, broj uposlenih smanjen je za 1113 radnika.

Uprava Društva u 2023. godini donijela je Odluku da se zaposlenim u ŽFBiH od 01.08.2023. godine poveća plata u neto iznosu od 100 KM. Također je donesena Odluka u skladu sa Uredbom Vlade FBiH da se od januara do juna 2024. godine dodatno uplaćuje iznos od 420 KM svim uposlenicima ŽFBiH osim članova Uprave Društva, a u cilju smanjenja negativnih posljedica inflatornih kretanja i očuvanja egzistencije radnika, što će biti ukupno povećanje primanja uposlenika  narednih šest mjeseci u iznosu od 520 KM.

U periodu od 2016. do 2023. godine, Poreznoj upravi FBiH uplaćeno 260,1 miliona KM

Ostvareni rezultati omogućili su da Preduzeće redovno izmiruje ne samo tekuće obaveze, nego i obaveze koje su nastale u ranijim periodima.

Prema javnim fondovima, po osnovu poreza i doprinosa, u 2023. godini uplaćeno je 35,9 miliona KM. Od navedenog iznosa 27,2 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 8,7 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period 2001-2016) čime je nastavljen  trend smanjenja duga prema Poreznoj upravi FBiH. ŽFBiH nemaju neizmirnih obaveza prema UIO BiH.

Press konferencija

„U periodu od 2016. do 2023. godine, uplaćene su obaveze prema Poreznoj upravi FBiH u iznosu od 260,1 milion KM. Od navedenog iznosa,  203,4 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 56,7 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period 2001-2016). To je još jedan od dokaza da su Željeznice FBiH uspjele stabilizovati svoje poslovanje“, kazao je VD generalnog direktora Džafić.

U cilju daljeg unapređenja rada i modernizacije Željeznica FBiH, neophodna je potpuna primjena zakonske regulative koja uređuje rad Željeznica FBiH i to: Zakon o Željeznicama FBiH, Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

Snimak press konferencije možete pogledati na https://www.youtube.com/live/GaU4GvtAcM0?si=aiJUuexFAdHXNPB9