17 Juli 2024 godine

Počela isplata pomoći radnicima Željeznica FBiH

Radnicima Željeznica FBiH dana 10.01.2024. godine isplaćena je plaća za decembar 2023. godine i I tranša finansijske pomoći od šest (januar-juni 2024. godine), u skladu sa Uredbom Vlade FBiH.

Tim povodom, gospodin Enis Džafić, Predsjednik Uprave-generalni direktor ŽFBiH je izjavio:

„Uprava Društva je donijela Odluku da se radnicima Željeznica FBiH povećaju primanja u ukupnom mjesečnom iznosu od 520,00 KM koja će se od danas primjenjivati u narednih šest mjeseci, a na osnovu Uredbe Vlade FBiH, u cilju smanjenja negativnih posljedica inflatornih kretanja i očuvanju egzistencije radnika. Uprava je opredijeljena u stavu da je čovjek –radnik najveća vrijednost Preduzeća, te će nastaviti voditi računa o svojim uposlenicima. Osnovni razlog za realizacijom ove Odluke, jesu upravo željezničari zato što su zaslužni za ostvarenje planova Uprave Društva što je rezultiralo povećanjem neto dobiti sa 1,2 miliona KM u 2022. godine na višestruko veću neto dobit u 2023. godini. Ovakav, mogu reći, historijski poslovni rezultat, doveo je Željeznice FBiH u vrh uspješnih Javnih preduzeća u FBiH.“

Podsjećamo da je Uprava Društva JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, na sjednici održanoj 22.12.2023. godine, a na osnovu Uredbe o isplati pomoći od strane poslodavca Vlade FBiH od 12.12.2023. godine, donijela Odluku o isplati pomoći radnicima JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, usljed inflatornog rasta cijena. Isplata pomoći u ukupnom iznosu od 2520,00 KM realizovat će se u 6 jednakih mjesečnih tranši u iznosu od 420 KM u periodu I-VI 2024. godine.

Također, podsjećamo da je Nadzorni odbor Društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo na sjednici održanoj 26.07.2023. godine donio Pravilnik o Sedmim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu kojim se svim radnicima ŽFBiH, osim članova Uprave Društva, odobrava mjesečni dodatak na dohodak u iznosu od 100 KM (bez sadržanog poreza na dohodak), a koji se primjenjuje od 01.08.2023. godine.

„Cilj je osiguranje finansijske i materijalne podrške i poboljšanja meterijalnog statusa radnika Željeznica FBiH. Implementacijom ovih odluka, Uprava Društva ŽFBiH, potvrđuje svoju opredjeljenost da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne i osigura bolji socijalno-ekonomski status svojih radnika. Pravo na ovu pomoć ostvaruje svaki radnik, osim članova Uprave Društva, koji se na dan isplate tranše pomoći nalazi u radnom odnosu ŽFBiH. Naglašavam da ŽFBiH redovno izmiruju sve svoje zakonom predviđene tekuće obaveze i ranije nastale obaveze u periodu 2001 – 2016. godine.“ izjavio je gospodin Enis Džafić, Predsjednik Uprave-Generalni direktor ŽFBiH.

O kompletnom poslovanju Željeznica FBiH u 2023. godini i budućim planovima, javnost će biti blagovremeno obavještena, kada se usvoji završni račun.