24 April 2024 godine

Željezničari spremno dočekuju nove padavine

ŽFBiH

Zahvaljujući predanosti i dobroj organizovanosti željezničara, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti opskrbljuju bh. privredni sistem. Probijanjem posljednjeg snježnog smeta kod Drežnice oslobođena je kompletna pruga, pa su i prvi kontingenti roba stacioniranih u Pločama za BiH, uključujući i Aluminij-Mostar, počeli pristizati još juče, 09.02.2012. godine.

U iščekivanju novih najavljenih snježnih padavina, ŽFBiH su organizirale ekipe za čišćenje snijega  i lokomotive-krstarice čiji je zadatak održati prohodnim svih 608,5 km pružne mreže u FBiH preko kojih se redovno, ali otežano, odvija lokalni i međunarodni putnički i teretni saobraćaj.